☰ Edwin Stolk
×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers
Conversation Pieces

Conversation Pieces 2022 - 2023

Als kunstenaar ben ik geïnteresseerd in sociale thema's. In Lungau heb ik onderzoek gedaan naar 'landvlucht'. Zo heet het wanneer jongeren het platteland verruilen voor de grote stad. Deze regio in Oostenrijk heeft een rijk cultureel verleden, maar hoe ziet haar toekomst er eigenlijk uit? Tijdens het Supergau Festival initieerde ik locatiespecifieke 'Conversation Pieces' om de toekomst voor te stellen en te bespreken.

Project paginas: Dutch, English, German

Waar: Lungau regio, Oostenrijk

Wanneer: 2022 - 2023

In samenwerking met: de mensen in de regio Lungau en het team van Supergau for contemporary arts

Mogelijk gemaakt door: Supergau for contemporary arts, Land Salzburg


Uitzicht op de Elektriciteitscentrale van Langerbrugge 2021

Uitzicht op de Elektriciteitscentrale van Langerbrugge 2020 - 2021

'Stelling 2 - Uitzicht op de Elektriciteitscentrale van Langerbrugge' werd gerealiseerd in samenwerking met Konnektor en was onderdeel van het off-parcours van het Gentse Lichtfestival 10 - 14 november 2021. Het was een geëngageerd lichtkunstwerk, onderdeel van een landschappelijke triptiek, die je tijdens zonsopkomst en bij zonsondergang meenam naar de bron van de Gentse stadsverlichting. Door het aanbieden van vijfhonderd zitplaatsen met zicht op deze 'IJzeren Kathedraal' wilde ik hier niet alleen een sacraal eerbetoon brengen aan het gebouw en zijn geschiedenis. Ik verwees hiermee ook naar het groepsrisico dat in dit gebied van kracht is. Omgeven door zware industrie ontstond een indrukwekkende setting waarin het publiek werd uitgenodigd als stille getuigen van deze situatie. Het werk was onderdeel van 'Mission Dhuicque' en hiermee wil ik verder gaan waar architect-fotograaf Eugène Dhuicque was gestopt. Namelijk het op verschillende manieren in kaart brengen, betekenen en beschermen van bedreigd erfgoed. In Langerbrugge (Gemeente Evergem) verhoud ik me specifiek tot het in verval geraakte erfgoed van de elektriciteitscentrale. Door het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid in te zetten als een ruimte om vragen te stellen, probeer ik hier de (stille) getuigen van deze teloorgang en hun positie ten opzichte van het gebouw centraal te stellen.

Wat: Participatieve actie

Waar: Langerbrugge, Evergem, België

In samenwerking met de mensen die getuige waren van deze situatie tijdens zonsopkomst en bij zonsondergang

Mogelijk gemaakt door Gouvernement Gent, Konnektor, Industrie Museum Gent, Gemeente Evergem, Den Hannekesnest, Engie, Arbo.jo, Rent2party.be en Lichtfestival Gent.


De Zetting 2019

De Zetting 2018 - 2019

De ontwikkeling van de 'De Zetting' duurde één jaar, waarin ik samen heb gewerkt met het team van sociaal en artistiek centrum de Koer. Dit kunstproject speelde zich af in de Brugse Poort, een multiculturele wijk van Gent. Deze buurt was sterk gepolariseerd rond mobiliteitsmaatregelen, zo was er bijvoorbeeld een brug afgesloten voor auto's naar het centrum. 'De Zetting' werd georganiseerd in het verkiezingsjaar 2019, een jaar waarin de invloed van rechts-populistische partijen in Vlaanderen groeide. 'De Zetting' was een participatief geluidswerk en engageerde zich met deze omstandigheden. Met 'De Zetting' deden we een poging om invloed uit te oefenen op de beleving van de publieke ruimte en brachten we een ode aan de meertaligheid van deze wijk.

Wat: Participatief geluidswerk

Waar: Brugse Poort, Gent, België

In samenwerking met mensen uit de Brugse Poort en de Koer

Mogelijk gemaakt door de Stad Gent en Arts Flanders


Gate Closed 2019

Gate Closed 2019

'Gate Closed' (= Gesloten Poort) was een kunstwerk in de publieke ruimte van Varna in Bulgarije. Dit tijdelijke 'monument' was een hoopvol commentaar op de slechte conditie van de publieke voorzieningen als gevolg van nalatigheid en corrupt bestuur. 'Gate Closed' gebruikte de bestaande stedelijke omgeving, waar nieuwe hekken waren geplaatst om de ruïnes van een ingestorte voetgangerstunnel. Met kleine bordjes die waren vastgemaakt aan het hek werd de verbeelding geprikkeld van een onbereikbare maar schitterende realiteit aan het andere einde van de deze ontoegankelijke voetgangerstunnel.

Wat: Interventie

Waar: Varna, Bulgarije

In samenwerking met Hristina Tasheva


Base camp Entre Nous 2017

Basiskamp Entre Nous 2014 - 2017

'Basiskamp Entre Nous' vertrok vanuit de interessante geschiedenis van Maatschappij van Weldadigheid. Dit was een private organisatie opgericht in 1818 door generaal Johannes van den Bosch. Met dit utopische initiatief probeerde hij de arme families te helpen door hen landbouwgrond te verhuren in ruil voor arbeid. Dit gebeurde in Nederland kort na de Franse overheersing van Napoleon. Vanuit het hele land werden mensen naar Drenthe gestuurd om een beter leven te krijgen. Uiteindelijk werd dit initiatief te duur bevonden en verliest het de steun van de overheid. Toch wordt dit model gezien als het begin van de Nederlandse verzorgingsstaat. Vandaag discussiëren politici ook over de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat. In 2010 werd er een verschuiving aangekondigd van collectieve voorzieningen naar de individuele verantwoordelijkheid in de 'participatiesamenleving'. 'Basiskamp Entre Nous' was een tijdelijk laboratorium in Frederiksoord. Een proefkolonie op de geboortegrond van de welvaartstaat. In deze tijdelijke structuur stond een zoektocht naar het functioneren van de verzorgingsstaat centraal. 'Basiskamp Entre Nous' was één maand operationeel en het nam uiteindelijk drie jaar om dit project te organiseren. Dit kunstproject was in hoge mate afhankelijk van een participatieve aanpak. Het deed een beroep op private en publieke partijen om middelen en kennis van mensen zoals u en ik beschikbaar te stellen. In 2019 publiceerde ik een boek over het realisatieproces van 'Basiskamp Entre Nous'.

Wat: Participatief laboratorium

Waar: Frederiksoord, Drenthe, Nederland

In samenwerking met Nils van Beek, Ingeborg Sturre, Sanne Morssink, Gabriël Micheneau & anderen (Stichting KIK Kunst in Kolderveen), Hristina Tasheva (fotografie), Tineke en Hijlco Komen, de mensen uit Frederiksoord,(TAAK),(Maatschappij van Weldadigheid), Vrouwk Weemstra & anderen (Gemeente Westerveld), Anne de Jong & anderen(Provincie Drenthe),(Ministerie van Defensie), de deelnemende kunstenaars: Ivanka Annot, Egon Hanfstingl, Selby Gildemacher, Elise Leusink & Jeroen Gras, Erik Fakkeldij, Herma Schellingerhoudt, Richtje Reinsma, Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum, Charlotte van Winden, Liesbeth Labeur, Erwin Van Doorn & Inge Nabuurs en Karin Bartels, Josien Pieterse en Anne de Zeeuw (Netwerk Democratie), Ferenc van Damme ('Participatie & Communicatie' provincie Overijssel), Henk Nijmeijer (100 jaar vrouwen kiezen), Daniel Kruithof (projectleider Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Michelle Parlevliet (University professor Conflict Resolution and Governance aan de UvA Amsterdam), kolonel P.J.T.M. Hagenaars (Plaatsvervangend Commandant 43 Gemechaniseerde Brigade), Eric Versleijen, Ben van Bloemendal, Hans Jasperse (Veteranen Instituut), Anita van der Noord en Ko Henneman (de Nieuwe Leefstijl en Care for Sustainable Health), Dragoslav Milkovi´c (Teamleider Integratie Vluchtelingenwerk Noord–Nederland), Merhawit Gayem Shefare, Massoemeh Hosseini, Saleh Haj Asaad (woordvoerders Vluchtelingenwerk Noord–Nederland), Mahmod Alkharat (fotograaf), Frans Kerver (boegbeeld @ onsbasisinkomen), Petra Biemans (Lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap bij Hogeschool Inholland), Ronald Mulder (MIES), Rose Scholten (MEE Drenthe), Lambert Smit (Drenthe College), Klaas Smidt (wethouder gemeente Westerveld), Dette Glashouwer (theatermaker), Ralf Embrechts (initiatiefnemer Quiet500),Hub Crijns (oprichter Arme Kant van Nederland/EVA), Ulfert Molenhuis (voorzitter van de Voedselbank), Tanja Geurtsen (gemeente Westerveld) en Yvonne Turenhout (CMO STAMM en het Sociaal Planbureau Groningen), Peter Everts (Creative Council Noord Nederland), Marloes de Bie (Bibit), Marcel Tankink (partner van KAW), Marieke Vegt (directeur K&C), Monica Boekholt (voormalig CBK Assen), Anne de Jong (provincie Drenthe, beleidsadviseur Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie), Jeroen van Westen (kunstenaar) en Janine Hogeman (projectleider landgoed Terheijl gemeente Noordenveld), Harry Tupan (directeur Drents Museum), Michiel vander Kaaij (projectleider Kunst in de Openbare Ruimte bij K&C), vertegenwoordigers van Dorpsbelang Vledder en Dorpscoöperatie Hollandscheveld verbindt, Yvonne Witter (adviseur Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg), Paulien Melis en Janine Huizinga (Creative Care Lab van de Waag Society), Marja van Vliet (Positieve Gezondheid), Ellen Bos (Value 2 Share), Inge Vuijk (Rehab Academy), Marjet van Houten (Movisie), Drentalenten (Provincie Drenthe), Martijn Arnoldus (Voor je Buurt), Derk (Jan) Stobbelaar (Duurzaam Landschapsbeheer Hogeschool Van Hall Larenstein), Stephan van Duin (bioloog), Wouter Mensink (auteur van het boek: Kun je een betere wereld kopen?), Merel Melief (Roeg & Roem), vertegenwoordigers van Zuhause, Sjors de Vries (Ruimtevolk), Paul Hendriksen (o.a. Tiny Houses Coöperatie), Luit Hummel(BOKD), Jennifer Petterson (documentairemaker), Joost de Bloois (Filosoof en docent Literary and Cultural Analysis van de UvA Amsterdam), Albert Elken (directeur van de Burg. W.A. Storkschool in Dwingeloo), vertegenwoordiger van Coop De Buitenschool, Ecodorp Noordeland, ORKZ (Oude Rooms Katholieke Ziekenhuis Groningen, Bolderburen en Ronald Hunneman (docent bij Kunsten, Cultuur en Media (KCM) aan de RUG Groningen) en heel veel anderen...

Mogelijk gemaakt doorde Provincie Drenthe, DOEN Foundation, BPD Cultuurfonds en Mondriaan Fonds


Het Centrum van Nu 2017

Het Centrum van Nu 2017

'Het Centrum van Nu' bestond uit een installatie van verschillende kant en klare en festival gerelateerde materialen die waren samengebracht in de witte tentoonstellingsruimte van Kunstenlab. 'Het Centrum van Nu' onderzocht daarmee de aantrekkingskracht van festivals en de betekenis van bezoekers binnen deze gecontroleerde omgeving. Dit werk kan worden gezien als een kritiek op de festivalisering van onze samenleving en de eenzijdige politieke en economische instrumentalisering van cultuur.

Wat: Installatie/ Arrangement

Waar: Deventer, Nederland

Mogelijk gemaakt door Kunstenlab


5 - 4 = 1 2017

5 - 4 = 1 2017

'5 – 4 = 1' was de uitkomst van een som en een theatrale representatie van de Arriva buschauffeur als kunstenaar. Dit context gerelateerde werk was gebaseerd op negen vertalingen van Louwrien Wijers, van uitspraken die kunstenaar Joseph Beuys heeft gedaan toen hij voor negen dagen in Japan was. Tekst 5 gaat over de economische cultuur, minus/zonder tekst 4 die gaat over het creatieve potentieel van ons allemaal, is/vraagt vandaag om tekst 1 het 'verruimd kunstbegrip'. '5 – 4 = 1' was een voorstelling waarbij de chauffeur werd gezien als kunstenaar en de bus als plaats voor collectieve uitwisseling en ontwikkeling.

Wat: Theatrale representatie

Waar: Gast studio Louwrien Wijers, Ferwerd, Nederland

In samenwerking met Louwrien Wijers, Egon Hanfstingl, Hristina Tasheva, mensen van de gemeente Ferwerd, gym De Heechfinne en de Arriva buschauffeur

Mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds


DENIAL OF SERVICE 2016

Denial of Service 2016

'Denial-of-Service' (DoS) was geïnspireerd door de eigenschappen van wat een 'Distributed Denial of Service (DDos) attack' wordt genoemd in de digitale wereld. Door met 'Denial-of-Service' deze strategie toe te passen in de 'echte wereld' konden we als consumenten de mogelijkheden ervan ervaren. Door samen te werken met andere klanten probeerden we invloed uit te oefenen op de gecontroleerde commerciële ervaring van het boodschappen doen. Van buiten de supermarkt vroegen drie performers aan consumenten om een afgeprijsde ananas te kopen. Door de vraag naar ananas op te voeren probeerden we binnen een 'out of stock' te organiseren. 'Denial-of-Service' creëerde zo een visuele onderbreking in het functioneren van de commerciële strategie.

Wat: Participatieve actie

Waar: Supermarkt, Nijmegen, Nederland

In samenwerking met Frans van Lent, Youri Appelo, Caz Egelie, AH Klanten en de mensen van het Unnoticed Art Festival

Mogelijk gemaakt door Unnoticed Art Festival


Behind Closed Doors 2015

Achter Gesloten Deuren 2015

Op internet zag ik een 'open call' voor kunstenaars woonachtig in Utrecht om deel te nemen aan de groepstentoonstelling: Under Control. Locatie voor deze tentoonstelling over 'controle' was de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht. Terwijl deze gevangenis op een nieuwe eigenaar wachtte, gaf de huidige eigenaar het Rijksvastgoedbedrijf het gebouw tijdelijk een culturele invulling. Deze goedkope strategie voorkwam op een slimme manier dat bijvoorbeeld het gebouw gekraakt werd. Een kunstenaarshonorarium voor de deelnemende kunstenaars was er niet. Bezoekers van de tentoonstelling moesten echter wel een toegangsbewijs aanschaffen. In deze context besloot ik de geboden infrastructuur van de cel te gebruiken om met bezoekers te spreken over de noodzaak van nieuwe artistieke strategieën.

Wat: Performance

Waar: Wolvenplein Gevangenis, Utrecht, Nederland

In samenwerking met bezoekers van de tentoonstelling, de mensen van Kunstliefde en Utrecht Down Under

Mogelijk gemaakt door Kunstliefde


The sound of Coöp. Dairy De Venen 2014

Het Geluid van Coöp. Zuivelfabriek De Venen 2014

'Het Geluid van Coöp. Zuivelfabriek 'De Venen'' heb ik samen met Stichting KiK ontwikkeld. Het uiteindelijke geluidwerk (plus tentoonstelling) nam één jaar in beslag en werd gerealiseerd tijdens een Mondriaan residentie van twee maanden in de voormalige zuivelfabriek in Kolderveen. 'Het Geluid van Coöp. Zuivelfabriek "De Venen"' ging over de vraag of we het fabrieksgeluid van het verleden konden laten terug klinken in het industriële erfgoed van vandaag. Door in de praktijk te zoeken naar het antwoord op deze vraag, ontstond de mogelijkheid om samen te leren van de consequenties die hieruit naar voren kwamen. In 1995 moest deze zuivelfabriek sluiten vanwege schaalvergroting. Vandaag zijn er appartementen en kleine bedrijfsruimten gemaakt in het gebouw. Samen met mensen uit Nijeveen en mensen die vroeger gewerkt hebben in de zuivelfabriek, maakten we een geluidsplan en verzamelden speakers en audioapparatuur. Met een geluidstechnicus werden in Rouveen opnamen gemaakt van een vergelijkbaar kaasproductieproces. De bewoners van de huidige zuivelfabriek vroeg ik om hun ruimten open te stellen voor het geluid van vroeger. Dit zorgvuldige proces was gebaseerd op een lange dialoog en bracht daarmee de consequenties van schaalvergroting aan het licht. Toen de zuivelfabriek nog operationeel was bracht dit een sociale structuur met zich mee die verdween na de sluiting. Sommige ex-werknemers wonen nog in een woning die vroeger van de coöperatie was. Sommige mensen hebben daarna nooit meer een andere baan gevonden. 'Het Geluid van Coöp. Zuivelfabriek 'De Venen'' bood uiteindelijk aan deze mensen een warme reünie en een krachtig statement waarbij voor een half uur de fabriek werd terug geclaimd met de geluiden van vroeger.

Wat: Participatief geluidswerk

Waar: Coöp. Zuivelfabriek 'De Venen', Kolderveen, Nederland

In samenwerking met Pim Trooster, Ingeborg Sturre, Meilof Koster, vrijwilligers en bestuur van Stichting KiK, Annette Lubbers (communicatie), Michiel de Boer (geluidstechnicus), BOEi, De Historische Vereniging Nijeveen, met speciale dank aan: Lourens Schipper, Arend Thissingh, ex werknemers van zuivelfabriek 'De Venen', met speciale dank aan: Aaltje Pals, Gerard Lutke en zijn vrouw, Frans Stoker, Dhr Jelsma, Geert Bouwknecht, Albert Manden, Ron Oosterveen, Rouveen Kaasspecialiteiten met speciale dank aan: Justin Koster, bewoners van Coop. Zuivelfabriek 'De Venen' met speciale dank aan: Aart Oostergetel, Loes Heebink, Hillie en Arend Kikkert, Oene van der Zee, Gerard Schulenberg, Steven van der Gaauw, kunstenaars in de tentoonstelling 'thought-experiment' Arjan Brentjes, Chaja Hertog & Nir Nadler, Erik Sep, Floris Kaayk, Giorgi Tabatadze, Hristina Tasheva, Klaas Jonkman, Krijn de Koning, Marieke Coppens, Marijn Ottenhof, Nina Glockner, Norman Beierle, Sil Krol en RTV Drenthe, Kringloopwinkel Meppel, Kringloopwinkel De Kring Meppel, Stichting Kringloop Zwolle Zuid, Kringloop Nieuwe Veerallee Zwolle, Bertus Roodhof

Mogelijk gemaakt door Stichting KiK, Stichting BOEi, Mondraan Fonds


Not a Readymade 2014

Not a Readymade 2014

'Not a Readymade'(= Geen Readymade) bestond uit mijn rugzak die ik plaatste op een sokkel in een witte tentoonstellingsruimte. Deze groepstentoonstelling in Den Haag toonde het werk en de visie van een aantal kunstenaars die ook een weblog over kunst bijhielden. Met mijn bijdrage speelde ik met de waarde van kunst in een gecontroleerde witte tentoonstellingsruimte. Door mijn rugzak te presenteren vroeg ik aandacht voor de relatie tussen kunst en het dagelijkse leven. Immers, het eerste wat je hoort bij het betreden van een museum is dat rugzakken verboden zijn en dat je deze moet achterlaten in een kluisje.

Wat: Sculptuur/ Video installatie

Waar: Stichting Ruimtevaart, De Haag, Nederland

In samenwerking met Kees Koomen en de mensen van Stichting Ruimtevaart

Mogelijk gemaakt door Stichting Ruimtevaart


COUCH GRASS 2014

Couch Grass 2014

'Couch grass' was een groepsperformance van negen jongeren, die zo op het oog wat rondhingen in het centrum van Haarlem. In werkelijkheid had ieder van hen zich voorbereid om de anderen te vertellen over zijn of haar fascinatie. Terwijl voorbijgangers het stempeltje 'hangjongeren' gaven richtten zij zich op het delen van hun kennis.

Wat: Performance

Waar: Haarlem, Nederland

In samenwerking met Frans van Lent, Jutka Vries, Ella Nieuwenhuijzen, Marlot Westera, Eveline de Jonge, Diedrik Sibma, Bo van den Heuvel, Shane Hoetjes, Mickey Vissers en Folkert Koelewijn

Mogelijk gemaakt door Unnoticed Art Festival


24/7 TROJAN 2014

24/7_TROJAN 2014

'24/7_Trojan' startte met mijn fascinatie voor een bijna onbereikbaar parkje in het midden van het Keizer Karel plein in Nijmegen. Curator Stijn Van Dorpe vroeg mij te reageren op een citaat van de filosoof Jaques Rancière: "De kracht van een manier van denken heeft bovenal te maken met haar vermogen zich te verplaatsen". In goed overleg met het bestuur van Expoplu besloot ik om toestemming te vragen voor een interventie op deze rotonde. Ik schreef een brief met mijn plan naar de wethouder van Cultuur, Mobiliteit en Educatie. Mijn voorstel om dit parkje voor voetgangers toegankelijk te maken werd afgewezen. Alle verdere communicatie tussen mij en de gemeente werd door de gemeente gestopt of tegengehouden. Na deze afwijzing probeerde ik me binnen mijn mogelijkheden op verschillende manieren te verhouden tot de kwalitatieve ruimte van deze rotonde.

Wat: Participatieve actie

Waar: Keizer Karelplein, Nijmegen, Nederland

In samenwerking met Stijn Van Dorpe, Nijmegenaren, Angela Vissers, Anita Waltman, Mariska van den Berg, Joost de Bloois, Aglaée Degros, Feico Hoekstra, Lucette ter Borg, lokale politici van Groen Links, VVD en D66 en het bestuur van Expoplu

Mogelijk gemaakt door Expoplu


Conjuncture of circumstances 2011

Conjuncture of Circumstances 2011

'Conjuncture of Circumstances' ( = Samenloop van Omstandigheden) was een geluidwerk en een videoperformance waar ik een trompet imiteer die het Taptoe-signaal speelt. Dit signaal wordt in Nederland tijdens de doden herdenking gespeeld, die jaarlijks wordt gehouden op 4 mei. Met dit trompetsignaal worden alle burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden herdacht die zijn gestorven in oorlogssituaties of tijdens vredesmissies sinds het begin van de tweede wereldoorlog. 'Conjuncture of Circumstances' verwees naar het veranderende politieke klimaat in Nederland en de groeiende onverdraagzaamheid naar minderheden.

Wat: Geluid & Videoperformance

Waar: De Servicegarage, Amsterdam, Nederland & Online

Mogelijk gemaakt door de Servicegarage & Sandberg Instituut


The organisation office 2011

The Organisation Office 2011

'The Organisation Office' ( = De Organisatie Kantoor) probeerde de geïsoleerde witte tentoonstellingsruimte in deze voormalige kapel in Hoorn in te zetten voor maatschappelijke doeleinden. Met een 'open kantoor' die mogelijk werd gemaakt door lokale bedrijven, wilde ik een werk en vergaderruimte realiseren voor lokale burgerinitiatieven. 'The Organisation Office' onderzocht hiermee de rol van kunst bij maatschappelijke vraagstukken.

Wat: Materiaal actie/ Situatie

Waar: HMK | Hotel MariaKapel, Hoorn, Nederland

In samenwerking met mensen van HMK | Hotel Maria Kapel, Kantoormeubel recycling, Budget Display en Hristina Tasheva

Mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds


The Void 2011

The Void 2011

'The Void' ( = De Leegte) was onderdeel van de groepstentoonstelling 'We Will Never Know for Sure' ( = We Zullen Het Nooit Zeker Weten) van studenten van het Sandberg Instituut bij W139 in Amsterdam. Mijn bijdrage problematiseerde het tonen van kunst in een kunstsetting en de rol van de kunstenaar. 'The Void' bestond uit een reeks van verschillende momenten zoals wandelingen, presentaties, video's en ander materiaal wat ik zowel online als offline met publiek deelde. Veel van deze handelingen namen W139 als vertrekpunt om de witte ruimte te verruilen voor het leven in de stad.

Wat: Situatie/ Tentoonstelling/ Performance

Waar: W139, Amsterdam, Nederland

Mogelijk gemaakt door W139 & Sandberg Instituut


A Life Changing Experience 2011

A Life Changing Experience 2011

'A Life Changing Experience' ( = Een Levens Veranderende Ervaring) was geïnspireerd op uitspraken van de voormalige staatssecretaris van Educatie en Cultuur Halbe Zijlstra (VVD). In een televisie programma kondigde hij aan dat subsidies voor musea afhankelijk werden gemaakt van het aantal bezoekers. Op dat zelfde moment werd de Appel Art Centre bekritiseerd in de media. Dit museum zou enkel een selectief publiek van insiders aantrekken en alleen bij openingen. 'A Life Changing Experience' was een response op dit nieuws. Ik organiseerde een flash mob en vroeg mensen om met mij voor de kassa van de Appel te gaan staan. Bij voldoende deelname ontstond zo een lange rij tot buiten het museum in de stad. Na een half uur verdween iedereen weer. 'A Life Changing Experience' liet daarmee de mogelijkheden van collectief kunstproject zien.

Wat: Collectieve actie/ Menselijk arrangement/ Situatie

Waar: Appel Art Centre, Amsterdam, Nederland

In samenwerking met Loek Grootjans, Alicia Framis, Lucette ter Borg, Hristina Tasheva en mensen van het Sandberg Instituut, iedereen die de oproep heeft verspreid op internet en iedereen die de oproep heeft beantwoord om samen de wachtrij te vormen

Mogelijk gemaakt door het Sandberg Instituut, Appel Art Centre en alle deelnemers


Hanging Gardens of Babylon 2010

Hanging Gardens of Babylon 2010

'The Hanging Gardens of Babylon' ( = De Hangende Tuinen van Babylon) onderzocht de aangeboden natuur in een Euro 2000 natuurreservaat vlakbij Heemskerk. Geïnspireerd op het beroemde schilderij 'De Hangende Tuinen van Babylon', geschilderd door de in Heemskerk geboren Maarten van Heemskerck. Dit schilderij beeld één van de zeven wereldwonderen uit. Deze tuinen werden gebouwd door Nebukadnezar II, als een troost voor zijn vrouw die de natuurlijke omgeving van haar vaderland miste. Het bracht me op het idee om dit concept hier om te draaien en de materialen die buiten het reservaat aanwezig zijn - in het gebied uit te nodigen. Toen hekken, auto's, containers en ander materiaal in de duinen werden tentoongesteld, wakkerde 'De Hangende Tuinen van Babylon' een levendig debat aan over de voorwaarden van deze natuur.

Wat: Materiaal actie/ Arrangement

Waar: Heemskerk, Nederland

In samenwerking met Jaap Velserboer en Ronald Tebra, Stichting Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk, PWN waterleidingbedrijf Noord-Holland, auto dealers Klok & Thissen en Poelenburg, Multimade Heemskerk, MIK meubel interieur Koevoets, Hristina Tasheva en alle vrijwilligers die hebben gehoplen om dit mogelijk te maken

Mogelijk gemaakt door Stichting Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk


War of Currents 2009

WAR OF CURRENTS _eliminator of possibilities 2009

'WAR OF CURRENTS _eliminator of possibilities' ( = Oorlog van Stromingen_ eliminatie van mogelijkheden) was een materiaal actie die aandacht vroeg voor de witte tentoonstellingsruimte als manipulatieve ruimte. De Servicegarage was een voormalige Citroën garage en ik zocht in dit gebouw naar materialen uit dit verleden en bracht ze bij elkaar in de witte ruimte die was gereserveerd voor kunst. 'War of Currents' was een pleidooi voor een kunstvorm die zich met het leven zelf kan verhouden. Een vorm van kunst die verder gaat dan een geïsoleerd object in dienst van (commerciële) begeerte. 'War of Currents' vroeg aandacht voor nieuwe artistieke stromingen en stelde het tentoonstellen van hedendaagse kunst in (beschermde, commerciële) kunst instituten ter discussie - gepresenteerd als de eliminatie van mogelijkheden.

Wat: Materiaal actie

Waar: De Servicegarage, Amsterdam, Nederland

In samenwerking met Ehsan Fardjadniya, Frank Ammerlaan en de mensen van De Servicegarage

Mogelijk gemaakt door De Servicegarage


Let's feed icecream to the rats 2007

Lets Feed Ice-cream to the Rats 2007

'Lets Feed Ice-cream to the Rats' ( = Laten we IJs voeren aan de Ratten) zocht op verschillende manieren naar een actieve dialoog tussen kunst en haar omgeving. Speciaal voor deze gelegenheid verzamelde ik afvalmateriaal en arrangeerde dit in een telefooncel die was gereserveerd 'Voor de Kunst' in het centrum van Delft. Met post-its op de ramen ontstond op verschillende manieren een interactie met voorbijgangers.

Wat: Materiaal actie/ Situatie

Waar: Voor de Kunst, Delft, Nederland

In samenwerking met Els Cornelis

Mogelijk gemaakt doorVoor de Kunst


Not 4 U 2007

Not 4 U 2007

Wanneer de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag zich klaarmaakt voor de jaarlijkse eindexamententoonstelling worden lokalen leeggemaakt voor presentaties. Met het werk 'Not 4 U' ( = Niet voor U) besloot ik al deze verwijderde materialen tentoon te stellen in een grote installatie in de kelder van de academie. Hier verzamelde ik tafels, stoelen, karton, afval etc alles wat niet bestemd was voor het oog van het publiek. Met het werk 'Not 4 U' als materiaal actie stelde ik de gemanipuleerde witte kunstruimte ter discussie.

Wat: Materiaal actie/ Arrangement

Waar:Koninklijke Academie van Beeldende Kunst, Den Haag, Nederland

Mogelijk gemaakt door Koninklijke Academie van Beeldende Kunst