×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers

Edwin Stolk ☰

Het Centrum van Nu

21 januari t/m 4 maart 2017

Het was bijzonder om deel te nemen aan het tentoonstellingsprogramma van Kunstenlab in Deventer. Meer specifiek was ik gevraagd om een bijdrage te ontwikkelen naar het thema de festivalisering van de samenleving.

In mijn artistieke praktijk verzamel en presenteer ik materialen op locatie of stel ik voor om een bepaalde situatie anders in te richten of te (re)organiseren. De beeldvorming die zo ontstaat in tijdelijke arrangementen zie ik als gereedschap om in tijdelijke allianties te onderzoeken wat als echt of als realiteit wordt gezien en ervaren.

De snelheid waarmee wij leven en consumeren heeft als risico dat we de achterliggende concepten accepteren zonder deze kritisch te analyseren. Als de markt voorziet in onze behoeften, dan ligt het voor de hand dat we plezier als product kunnen inkopen. Bijvoorbeeld met een kaartje voor een festival. Plezier staat hier dan centraal bij de aanschaf en krijgt een directe relatie met het moment van consumptie.

Het tijdelijke 'arrangement' in Kunstenlab was opgebouwd uit verschillende bestaande- en festivalgerelateerde materialen die ik voor deze gelegenheid bij elkaar heb gebracht. The Centre of Now onderzocht de positie van de festivalganger in deze gecontroleerde omgevingen en hoe hij of zij zich verhoudt tot deze constructies. Bestaat er naast deze tijdelijke vorm van plezier ook een vorm die het moment zelf kan overstijgen?

The Centre of Now kon rekenen op ondersteuning van: Kunstenlab en volgde het concept van #theorganisation.

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten kunt u zich inschrijven voor mijn nieuwsbrief.

beeld | video | kunstenlab

Hartelijke groet, Edwin Stolk.