EDWIN STOLK ENG 

 

Lezingen & Presentaties

Met lezingen en presentaties probeer ik de afstand tussen kunst en de samenleving te overbruggen. Bij maatschappelijke partners vertel ik over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van kunst in maatschappelijke processen. Kunst staat in dienst van de optelsom - de samenleving als geheel. In het kunstonderwijs benadruk ik de kansen die ontstaan wanneer de kunstpraktijk actief in dialoog treed met maatschappelijke partners.

Bij de contextafhankelijke artistieke trajecten van mijn praktijk staat een multidisciplinaire uitwisseling steeds centraal. Door van een paar maanden tot één of meer jaren op een locatie in dialoog te treden en samen te werken met ongebruikelijke partners ontstaan wederzijdse onderzoek- en leertrajecten die van essentieel belang zijn voor een vitale samenleving. De beeldvorming van kunst kan als geen ander alternatieve perspectieven ontwikkelen als antwoord op urgente maatschappelijke thema's.

Met lezingen en presentaties werk ik aan een brede betrokkenheid bij het vormgevingsproces van onze cultuur. Kunst heeft namelijk een innovatieve waarde voor alle partners in de democratische driehoek - burgers, bedrijven en overheid. Er moet zowel in de 'kunstwereld' als daarbuiten meer aandacht komen voor de beeldvorming van kunst in het maatschappelijke proces en daar zet ik mij dagelijks voor in.

Tot dusver mocht ik een breed publiek aanspreken over de mogelijkheden van sociaal geëngageerde kunst op verschillende locaties en bij uiteenlopende gelegenheden. Bijvoorbeeld met basisschoolleerlingen op De Driemaster in Nijmegen tot en met studenten van de Universiteit van Amsterdam. Van een presentatie bij SPUI25 tot en met een bijeenkomst in de bedrijfskantine van Hitachi Data Systems in Zaltbommel. In 2019 was ik parttime docent engagement bij de ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle en begin 2020 mocht ik meer vertellen over "De Zetting" in een presentatie bij de Kunsthal in Gent te Beglië.

Neem gerust eens contact met mij op om te kijken wat ik voor u kan betekenen.