EDWIN STOLK ENG 

 

Lezingen & Presentaties

Als initiator bij de totstandkoming van alternatieve beeldvorming zoek ik naar breed draagvlak en daarom is het belangrijk om mijn ideëen met een divers publiek te delen. Ik beschouw de voorgestelde beeldtoepassingen uit mijn praktijk als gereedschap om gemeenschappelijk te onderzoeken wat als echt of realiteit wordt gezien en hoe dit functioneert. Met lezingen en presentaties introduceer ik alternatieven en stimuleer ik een actieve manier van kijken. Hierbij staat onze relatie met de wereld die we waarnemen centraal. Door kennis te delen wil ik een kritisch publiek motiveren om zich actief te engageren met de vormgeving van hun omgeving.

Het is de maatschappelijke rol van kunst om de keuzes die we maken, of die anderen voor ons hebben gemaakt, continue tegen het licht te houden. De enige werkzame manier om dit onderzoek goed te kunnen doen is door middel van brede onconventionele samenwerkingsverbanden. We hebben namelijk middelen en kennis nodig om een alternatief vorm te geven en uit te komen bij andere antwoorden.

Het is hierbij belangrijk om te bedenken dat de hedendaagse werkelijkheid veelal wordt vormgegeven vanuit commerciele belangen, om nieuwe mogelijkheden te formuleren die van dit patroon kunnen afwijken is het nodig om samen de middelen hiervoor beschikbaar te maken. Met mijn prakijk zet ik mij hier actief voor in.

Tot dusver mocht ik een breed publiek aanspreken bij uiteenlopende gelegenheden en instellingen, van basisscholen zoals De Driemaster in Nijmegen tot en met de Universiteit van Amsterdam. Neem gerust eens contact met mij op om te kijken wat ik voor u kan betekenen.