☰ Edwin Stolk
×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers
The Poem 2019

Moeder Molenwijk 2019

'Moeder Molenwijk' was een voorstel voor een onderzoeksperiode bij Werkplaats Molenwijk. Hier wilde ik graag een dialoog opstarten met bewoners om te kijken of de bestaande omgeving van mensen, het park en de hoogbouw van flats wellicht andere mogelijkheden aanbieden om het welzijn en de woonkwaliteit in deze buurt te beïnvloeden.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Werkplaats Molenwijk, Amsterdam, Nederland

In samenwerking met Framer Framed

The Poem 2019

The Poem 2019

'The Poem' (= Het Gedicht) was een voorstel voor Somerset Art Weeks in Engeland. Het was een beschrijving van een ceremonie uitgevoerd in vier delen geïnspireerd op het gedicht 'Four Quartets' van T.S Eliot [In my beginning is my end… in my end is my beginning]. 'The Poem' was hier de titel van een mechanisme, het zette kunst in als een voertuig om de politieke verdeeldheid in Engeland te transformeren naar een ambigu geheel.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Somerset, Engeland

In samenwerking met Somerset Art Weeks

Gate Closed 2019

The Collective Roof 2018

'The Collective Roof' (that only belongs to you) ( = 'Het Collectieve Dak' (Dat alleen aan jou toebehoort) was een voorstel voor een monument in vier Bulgaarse steden ten tijde van Plovdiv European Capital of Culture 2019. Dit plan was geïnspireerd door de vier zwarte rechthoekige schilderijen van Kazimir Malevich en het lekkende dak van de socialistische flat van mijn schoonmoeder waar de andere eigenaren niet aan bij wilden dragen. Het bracht de suprematistische ideeën van Malevich in contact met de realiteit van mensen die wonen onder een lek dak terwijl het ontbreekt aan de financiële middelen om dit (gezamenlijk) te repareren. Dit voorstel bestond uit vier nieuwe bitumen daken op socialistische flats, monumentaal uitgevoerd in zwarte vierkanten en rechthoeken in de steden Plovdiv, Sofia, Varna en Burgas.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Plovdiv, Sofia, Varna en Burgas, Bulgarije

In samenwerking met Plovdiv European Capital of Culture

The Centre of Now 2017

Einhorn Pool Parties 2018

'Einhorn Pool Parties' (= Eénhoorn Zwembad Feesten) was een voorstel voor Festival of Regions in Perg met het thema 'sociale warmte'. Op het wapen van deze stad staat namelijk een eenhoorn afgebeeld. Geïnspireerd door een tekst in de "Gemeinde zeitung" uit maart 2018, geschreven door de burgemeester van Perg Toni Froschauer, beschreef hij een situatie waarin mensen, als ze met elkaar in dialoog zouden gaan, veel van hun klachten konden oplossen. Met 'Einhorn Pool Parties' stelde ik voor om dagelijks informele feestelijke bijeenkomsten te organiseren door privézwembaden (in de Perg-regio) open te stellen voor de duur van het festival.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Perg, Oostenrijk

In samenwerking met Festival of Regions

The Poem 2019

Pomphuis 2019

'Pomphuis' was een voorstel voor een werkperiode bij het 'Pompgemaal' een Mondriaan Fonds residentie in Den Helder. In 2015 toen het Mondriaan Fonds overwoog om deze locatie te verlaten startte horecaondernemer Fred van Tol een politieke lobby om een restaurant te openen op deze plek. Uiteindelijk bleef het Fonds uitbater van deze locatie en mijn voorstel ging over het gedachte experiment om te kijken naar de mogelijkheden voor kunst wanneer deze locatie wordt ingezet als dit denkbeeldige restaurant 'Pomphuis' op deze attractieve locatie.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Pomphuis, Den Helder, Nederland

In samenwerking met Mondriaan Fonds

The Poem 2019

Kingdom of Ends 2013

'Kingdom of Ends' deze titel verwijst naar de filosofie van Immanuel Kant en stelt een wereld voor waarin alle mensen worden behandeld als doelen opzich en niet louter als middel tot een doel voor andere mensen. 'Kingdom of Ends' was hier een denkbeeldige situatie tussen twee historische grachtenpanden van Amsterdam. 'Kingdom of Ends' concentreerde zich op de ruimte tussen dit historische Unesco erfgoed wat voor generaties lang bewaard moet blijven. Door tussen de huizen van de gewone mensen objecten te verzamelen en tentoon te stellen van bewoners, wilde Kingdom of Ends deze erfgoedlijsten en geïnstitutionaliseerde collecties in vraag stellen.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Amsterdam, Nederland

In samenwerking met TAAK, Castrum Peregrini, Office Jarrik Ouburg en Non-fiction

Gate Closed 2019

De organisation winkel 2012

'De organisatie winkel' werd ontwikkeld voor een lege winkelruimte in Hoog Catharijne - een winkelcentrum in Utrecht. Dit winkelcentrum kende economisch moeilijke tijden en met kunst en beeldvorming wilde ik werken aan andere perspectieven. 'De organisatie winkel' moest een open laboratorium worden en de infrastructuur bieden voor een coöperatief onderzoek naar de commerciële beeldtaal die door de omliggende winkels werd gebruikt. Samen met klanten wilde 'De organisatie winkel' analyseren of deze commerciële beeldtaal nog paste bij hun doelgroep.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Hoog Catharijne, Utrecht, Nederland

In samenwerking met Stichting Kunst in het Stationgebied

The Centre of Now 2017

Live Happily 2012

'Live Happily' was een speciaal voorstel voor de 'open source expo' tijdens Incubate 2012. Incubate beoogde minimaal 200 kunstenaars aan te trekken die zonder enige vergoeding hun diverse kunstwerken zouden leveren voor de tentoonstelling. Later zouden deze kunstwerken door de curator in een tentoonstelling worden gearrangeerd. Deze curator nodigde mij uit om voor deze context een voorstel te maken. Omdat het hier zou gaan om de sfeer van een kunstbeurs, besloot ik de bedrijfstaal die hierbij hoort te gebruiken. Met 'Live Happily' wilde ik ingrijpen in de algemene tentoonstelling. 'Live Happily' was daarom een stand zoals het beroemde koffiemerk bouwt op kunstbeurzen en kon zo fungeren als podium voor een gelaagde kritiek op kunst die onder deze armoedige omstandigheden werd tentoongesteld.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Tilburg, Nederland

In samenwerking met Incubate Festival