☰ Edwin Stolk
×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers
The Wardship of Others 2021

The Wardship of Others 2021

Het concept met de titel 'The Wardship of Others' (='De Zorg voor Anderen') werd ontwikkeld voor de open call 'Tegenbeeld' van Kunstenlab in Deventer. Overal ter wereld wordt er gezocht naar hoe om te gaan met beladen standbeelden. Het beeld van President Steyn in Deventer raakte ook in opspraak. Kunstenlab nodigde kunstenaars uit een ideeschets te maken - een Tegenbeeld voor dit standbeeld van President Steyn. Een selectiecommissie heeft toen drie voorstellen gekozen uit 60 inzendingen. Mijn voorstel was één van de drie plannen die verder mocht worden uitgewerkt tot een volwaardig concept. Toen de selectiecommissie daarna afweek van de overeengekomen procedure om één voorstel uit te kiezen voor realisatie veranderde de context.

'The Wardship of Others' als procesmatig kunstwerk wilde de deur openzetten voor nieuwe vormen van (tijdelijke) verering en/of publieke betekenisgeving. Mijn voorstel ging bewust niet over President Steyn maar het idee verhield zich wel tot het monument. Daarmee week mijn voorstel wezenlijk af van de andere twee voorstellen. Het tijdelijk plaatsen van de drie verschillende werken in een 'Tegenbeeld' serie (in de publieke ruimte) zoals Kunstenlab uiteindelijk voorstelde is naar mijn mening dan ook niet zonder consequenties voor de perceptie van de individuele werken. Daarom heb ik in goed overleg met Kunstenlab helaas moeten besluiten om mij terug te trekken uit deze procedure..

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Deventer, Nederland

In samenwerking met Kunstenlab

Moeder Molenwijk 2019

Moeder Molenwijk 2019

'Moeder Molenwijk' was een voorstel voor een onderzoeksperiode bij Werkplaats Molenwijk. Hier wilde ik graag een dialoog opstarten om te kijken of de aanwezige bewoners, het park en de hoogbouw van flats wellicht andere mogelijkheden konden aanbieden om het welzijn en de woonkwaliteit in deze buurt te beïnvloeden.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Werkplaats Molenwijk, Amsterdam, Nederland

In samenwerking met Framer Framed

The Poem 2019

The Poem 2019

'The Poem' (= Het Gedicht) was een voorstel voor Somerset Art Weeks in Engeland. Het was een beschrijving van een ceremonie die kon worden uitgevoerd in vier delen. 'The Poem' was geïnspireerd op het gedicht 'Four Quartets' van T.S Eliot [In my beginning is my end… in my end is my beginning]. 'The Poem' was hier de titel van een soort participatief 'mechanisme'. Het wilde kunst inzetten als een voertuig om de politieke verdeeldheid op weg naar Brexit te transformeren tot een ambigu geheel.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Somerset, Engeland

In samenwerking met Somerset Art Weeks

The Collective Roof 2019

The Collective Roof 2019

'The Collective Roof' (that only belongs to you) ( = 'Het Collectieve Dak' (Dat alleen aan jou toebehoort) was een voorstel voor een monument in vier Bulgaarse steden ten tijde van Plovdiv European Capital of Culture 2019. Dit plan was geïnspireerd door de vier zwarte rechthoekige schilderijen van Kazimir Malevich en het lekkende dak van de socialistische flat van mijn schoonmoeder. Een collectief dak waar de andere bewoners niet aan mee wilden betalen. Dit voorstel bracht de suprematistische ideeën van Malevich in contact met de harde realiteit van mensen die onder een lek dak wonen terwijl de financiële middelen ontbreken. Dit voorstel bestond uit de realisatie van vier nieuwe bitumen daken op socialistische flats. Deze zouden monumentaal worden uitgevoerd in zwarte vierkanten en rechthoeken in de steden Plovdiv, Sofia, Varna en Burgas.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Plovdiv, Sofia, Varna en Burgas, Bulgarije

In samenwerking met Plovdiv European Capital of Culture

Einhorn Pool Parties 2019

Einhorn Pool Parties 2019

'Einhorn Pool Parties' (= Eénhoorn Zwembad Feesten) was een voorstel voor Festival of Regions in Perg met het thema 'sociale warmte'. Op het wapen van deze stad staat een eenhoorn afgebeeld. Geïnspireerd door een tekst in de "Gemeinde zeitung" uit maart 2018, geschreven door de burgemeester van Perg Toni Froschauer, beschreef hij een situatie waarin mensen als ze met elkaar in dialoog zouden gaan, veel van hun klachten konden oplossen. Met 'Einhorn Pool Parties' stelde ik voor om dagelijks, informele, feestelijke bijeenkomsten te organiseren door zo veel mogelijk privézwembaden (in de Perg-regio) open te stellen voor publiek.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Perg, Oostenrijk

In samenwerking met Festival of Regions

Pomphuis 2019

Pomphuis 2019

'Pomphuis' was een voorstel voor een werkperiode bij het 'Pompgemaal' een Mondriaan Fonds residentie in Den Helder. In 2015 toen het Mondriaan Fonds overwoog om deze locatie te verlaten startte horecaondernemer Fred van Tol een politieke lobby om een restaurant te openen op deze plek. Uiteindelijk bleef het Fonds uitbater van deze locatie. In 2019 heb ik een 'gedachte experiment' voorgesteld om te kunnen kijken naar de mogelijkheden voor kunst en haar relatie met publiek wanneer deze locatie daadwerkelijk als het denkbeeldige restaurant 'Pomphuis' wordt ingezet.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Pomphuis, Den Helder, Nederland

In samenwerking met Mondriaan Fonds

ING project 2015

ING project 2015

'ING project' reageerde op de negatieve beeldvorming rond banken en de ING in het bijzonder. De menselijke maat in de bedrijfsvoering van banken lijkt ook vandaag nog zoek en het maatschappelijke belang is ver uit zicht geraakt. Neem alleen de beeldtaal van de architectuur van dit voormalige hoofdkantoor, dat verwijst naar een schip uit de VOC tijd. Door met mensen te verzamelen rond dit gebouw wilde ik het publieke belang van de bank zichtbaar maken. Met deze actie zocht ik naar een beeldtaal die als tegenmacht van invloed zou kunnen zijn op de macht waarmee deze bank zich in het straatbeeld manifesteerde.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Amsterdam, Nederland

In samenwerking met klanten van ING

Kingdom of Ends 2013

Kingdom of Ends 2013

'Kingdom of Ends' verwijst naar de filosofie van Immanuel Kant en stelt een wereld voor waarin alle mensen worden behandeld als doelen opzich en niet louter als middel tot een doel voor andere mensen. 'Kingdom of Ends' was een voorstel voor een tentoonstelling tussen twee historische grachtenpanden in Amsterdam. 'Kingdom of Ends' concentreerde zich op het tijdelijke object wat wordt bewaard door bewoners en het historische Unesco erfgoed wat door de inzet van één ieder voor generaties lang bewaard moet blijven.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Amsterdam, Nederland

In samenwerking met TAAK, Castrum Peregrini, Office Jarrik Ouburg en Non-fiction

United 93 2013

United 93 2013

'United 93' bestond uit de wens om de taal te onderzoeken van afgewezen en gehonoreerde aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Met dit onderzoek wilde ik de beschreven 'ruimte' voor experiment in de samenleving onderzoeken. Ook wilde ik met dit onderzoek een beeld krijgen van de voorwaarden die leidend zijn bij de totstandkoming van deze 'ruimte'.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Amsterdam, Nederland

In samenwerking met Mondriaan Fonds

De organisatie conferentie 2012

De organisation conferentie 2012

Het idee voor 'De organisatie conferentie' werd ontwikkeld samen met MOTI | Museum van het beeld. 'De organisatie conferentie' met als thema 'zwermpotentieel' was gebaseerd op het fenomeen van de Bilderbergconferenties. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst van politici, CEO's, wetenschappers en andere invloedrijke personen. De uitkomst van deze bijeenkomsten is altijd omgeven door geheimhouding en de selectieprocedure van gasten is verre van democratisch. Tijdens 'De organisatie conferentie' zou het museum worden omgetoverd tot een driedaagse congreslocatie waar het potentieel van de zwerm zou worden samengebracht.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Breda, Nederland

In samenwerking met MOTI | Museum van het beeld

De organisatie winkel 2012

De organisation winkel 2012

'De organisatie winkel' werd ontwikkeld voor een lege winkelruimte in Hoog Catharijne - een winkelcentrum in Utrecht. Dit winkelcentrum kende economisch moeilijke tijden en met de beeldvorming van kunst wilde ik hier werken aan andere perspectieven. 'De organisatie winkel' moest een open laboratorium worden waarbinnen een coöperatief onderzoek naar de commerciële beeldtaal die door de omliggende winkels werd gebruikt kon plaatsvinden. Op deze manier wilde 'De organisatie winkel' kijken of deze commerciële beeldtaal nog wel aansloot bij de doelgroep.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Hoog Catharijne, Utrecht, Nederland

In samenwerking met Stichting Kunst in het Stationgebied

Live Happily 2012

Live Happily 2012

'Live Happily' was een voorstel voor de 'open source expo' tijdens Incubate 2012. Incubate beoogde minimaal 200 kunstenaars aan te trekken die zonder enige vorm van vergoeding hun diverse kunstwerken zouden aanleveren voor deze tentoonstelling. De curator nodigde mij uit om voor deze context een plan te maken. Omdat hier de sfeer werd geëvenaard van een kunstbeurs besloot ik de bedrijfstaal die daarbij hoort te gebruiken. Met 'Live Happily' wilde ik 'ingrijpen' in deze tentoonstelling. 'Live Happily' was een stand zoals het beroemde koffiemerk dat ook bouwt op kunstbeurzen. Dit podium kon dan fungeren als een gelaagde kritiek op de kunst die onder deze armoedige omstandigheden een publiek moest behagen.

Status: Niet gerealiseerd

Waar: Tilburg, Nederland

In samenwerking met Incubate Festival