☰ Edwin Stolk
×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers
Supergau 2023

Residentie 2022/23 @ Supergau for contemporary art

Residenties spelen een belangrijke rol en stellen mij in staat contextafhankelijk te werken. Door op locatie te verblijven is het mogelijk om mensen te ontmoeten in de dynamiek van hun eigen omgeving. Mijn onderzoek in de Lungau-regio van Oostenrijk begon in juni 2022 en zal duren tot en met het Supergau-festival in 2023. Ik zal me hier concentreren op de plattelandsvlucht ('landflucht' genaamd) waar jongeren uit dit gebied naar de stad trekken. Met het contextafhanlkelijke concept 'Conversation Pieces' wil ik de mogelijkheid initiëren om de toekomst te verbeelden en te bespreken.

Status: In ontwikkeling

Waar: Lungau regio, Oostenrijk

Wanneer: 2022 - 2023

In samenwerking met: mensen in de regio Lungau en het team van Supergau for contemporary arts

Mogelijk gemaakt door: Supergau for contemporary arts, Land Salzburg

Samenwerken aan 'Conversation Pieces'? Stuur dan gerust een email: info[at]edwinstolk.nl


De Zwarte Plint 2020

De Zwarte Plint 2020/21 @ Gouvernement

Om context-afhankelijk te kunnen werken spelen residenties een belangrijke rol. Een verblijf op locatie maakt het mogelijk om mensen in de dynamiek van hun eigen omgeving te ontmoeten. 'De Zwarte Plint' was de titel van mijn onderzoek in Langerbrugge in de zomer van 2020. Als onderdeel van het programma van Konnektor kwamen hier in opdracht van Gouvernement verschillende kunstenaars samen. Tijdens deze werkperiode heb ik mij gericht op de relatie van mensen in Langerbrugge met het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid en de erfgoed site van de voormalige Elektricitietscentrale van Langerbrugge. Mijn bevindingen kwamen samen in het verbeeldingsplan met de titel 'Mission Dhuicque'. Onderdeel van dit voorstel was het lichtkunstwerk 'Stelling 2 - Uitzicht op de Elektriciteitscentrale van Langerbrugge' wat ik samen met Konnektor heb gerealiseerd als off-parcours van het Gentse Lichtfestival 10 - 14 november 2021.

Waar: Langerbrugge, België

Wanneer: 2020 - 2021

In samenwerking met de mensen in Langerbrugge, de deelnemende kunstenaars en het team van Konnektor

Deze residentie werd mogelijk gemaakt door Gouvernement

Samenwerken aan 'Mission Dhuicque'? Stuur dan gerust een email: info[at]edwinstolk.nl


Het Luizengevecht 2019

Het Luizengevecht 2018/19 @ De Koer

'Het Luizengevecht' was de titel van mijn onderzoek bij sociaal en artistiek centrum de Koer in Gent. In de periode van één jaar heb ik gekeken naar de situatie in de multiculturele buurt de Brugse Poort. Het was een jaar waarin verkiezingen werden gehouden en waar de invloed van rechtspopulistische partijen in Vlaanderen groeide. Deze wijk van Gent werd gepolariseerd rond mobiliteitsmaatregelen. Het bracht mij bij het idee om 'De Zetting' te organiseren, een participatief geluidswerk dat zich kon engageren met deze omstandigheden. 'De Zetting' was een artistieke poging om invloed uit te oefenen op de incusieve beleving van de publieke ruimte. Het bood tevens een bijzonder moment om een ode te brengen aan de meertaligheid van de Brugse Poort. Om context-afhankelijk te kunnen werken spelen residenties een belangrijke rol. Residenties maken het mogelijk om mensen in de dynamiek van hun eigen omgeving te ontmoeten.

Waar: Brugse Poort, Gent, België

Wanneer: 2018 - 2019

In samenwerking met de mensen die wonen in de Brugse Poort en het team van de Koer

Deze residentie is mogelijkgemaakt door de Koer, de Stad Gent, en Arts Flanders


Residence Park Belfeld a/d Maas 2018

Reflector 2018 @ Museum van Bommel van Dam

Het idee voor 'Woonpark Belfeld a/d Maas' was ontwikkeld tijdens een research met de titel: 'Reflector' - een opdracht van het Circular Art Lab Limburg. Tijdens deze werkperiode heb ik mij gericht op onderwerpen rond de woningmarkt in Belfeld. 'Reflector' heeft uiteindelijk geresulteerd in het dorpsverbeeldingsplan 'Woonpark Belfeld a/d Maas'. Helaas heeft het team van experts en beleidsmakers besloten dit plan niet verder te ontwikkelen. Met mijn artistieke praktijk organiseer ik mij rond maatschappelijke vraagstukken en kijk naar alternatieven in tijdelijke allianties. De urgente thematiek rond huisvesting in Belfeld vraagt om onze aandacht. Daarom kijk ik uit naar mensen die samen willen werken aan de verdere ontwikkeling van 'Woonpark Belfeld a/d Maas' in de komende jaren.

Waar: Belfeld a/d Maas, Nederland

Wanneer: 2018

In samenwerking met de mensen uit Belfeld en het team van Circular Art Lab Limburg

Deze werkperiode werd mogelijk gemaakt door Circular Art Lab Limburg en Museum van Bommel van Dam

Samenwerken aan 'Woonpark Belfeld a/d Maas'? Stuur dan gerust een email: info[at]edwinstolk.nl


Basiskamp Entre Nous 2017

Basiskamp Entre Nous 2014/17 @ Stichting KiK

Het idee voor 'Basiskamp Entre Nous' werd in drie jaar tijd ontwikkeld in samenwerking met Stichting KiK. 'Basiskamp Entre Nous' werd uiteindelijk mogelijk door een onconventionele samenwerking met publieke en private partijen en de inzet van veel vrijwilligers. 'Basiskamp Entre Nous' bracht de participatiesamenleving in de praktijk om de mogelijkheden ervan in dit maatschappelijke laboratorium te onderzoeken. Hierbinnen stond een gesprek centraal over de houdbaarheid van de Nederlandse verzorgingsstaat. Om context-afhankelijk te kunnen werken spelen residenties een belangrijke rol. Residenties maken het mogelijk om mensen in de dynamiek van hun eigen omgeving te ontmoeten.

Waar: Frederiksoord, Nederland

Wanneer: 2014 - 2017

In samenwerking met Stichting KiK, de mensen van private en publieke organisaties en de mensen in Frederiksoord

Deze residentie is mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, Provincie Drenthe, Stichting DOEN en BPD Cultuurfonds


5 - 4 = 1 2017

Fidelio 2017 @ Gast Studio Louwrien Wijers

Het idee voor '5 - 4 = 1' was geïnspireerd op teksten van de kunstenaar Joseph Beuys die ik las tijdens een residentie in de gast studio van Louwrien Wijers in Ferwerd. '5 – 4 = 1' verwees naar deze teksten en vormde een pleidooi voor het 'verruimd kunstbegrip' van Beuys in tijden van fragmentatie. '5 - 4 = 1' was een theatraal spel over de mogelijkheid de buschauffeur als kunstenaar te zien en de verbeelding van een bus vol mensen als een gedeelde ruimte voor de uitwisseling van kennis en innerlijke groei. Om context-afhankelijk te kunnen werken spelen residenties een belangrijke rol. Residenties maken het mogelijk om mensen in de dynamiek van hun eigen omgeving te ontmoeten.

Waar: Ferwerd, Nederland

In samenwerking met de Arriva bus chauffeur, Louwrien Wijers, Egon Hanfstingl en Hristina Tasheva (fotografie)

Deze residentie werd mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds


The Making of a Momentum 2016

The Making of a Momentum 2015/16 @ Easville Project Space

'The Making of a Momentum' (= Het creëren van een momentum) was de titel van een onderzoek in samenwerking met de mensen van Eastville Project Space. Tijdens mijn residency in Yeovil ontwikkelde ik met ontmoetingen, wandelingen en presentaties het voorstel: 'Achieve by Unity | Dawn of Justice'. Dit voorstel houdt een drieluik in, waarbij de verschillende delen op verschillende plekken in Yeovil plaatsvinden. Ieder onderdeel afzonderlijk verwijst naar een reeks van mijn bevindingen. Om context-afhankelijk te kunnen werken spelen residenties een belangrijke rol. Residenties maken het mogelijk om mensen in de dynamiek van hun eigen omgeving te ontmoeten.

Waar: Yeovil, Engeland

Wanneer: 2015 - 2016

In samenwerking met de mensen van Easville Project Space, mensen uit Yeovil en Hristina Tasheva (fotografie)

Deze residentie werd mogelijk gemaakt door Arts Council England en South Somerset Districts council

Samenwerken aan 'Achieve by Unity | Dawn of Justice'? Stuur dan gerust een email: info[at]edwinstolk.nl


Point of No Return 2020

Gedachte Experiment 2014 @ Stichting KiK

Het idee voor 'Gedachte- Experiment' werd ontwikkeld in samenwerking met Stichting KiK. 'Het Geluid van Coöp. Zuivelfabriek De Venen' ging over de vraag of we in staat waren het gezamelijk het geluid van het verleden terug te brengen in het industriële erfgoed van vandaag. Door deze vraag in de praktijk te brengen onstond de gedeelde mogelijkheid om samen te leren van de consequenties van deze vraag. Tijdens mijn zoektocht naar het geluid organiseerde ik de groepstentoonstelling 'Gedachte Experiment'. Om context-afhankelijk te kunnen werken spelen residenties een belangrijke rol. Residenties maken het mogelijk om mensen in de dynamiek van hun eigen omgeving te ontmoeten.

Waar: Nijeveen, Nederland

Wanneer: 2014

In samenwerking met Pim Trooster, Ingeborg Sturre, Meilof Koster, de vrijwilligers van Stichting KiK, Annette Lubbers (communicatie), Michiel de Boer (geluid techniek), BOEi, De Historische Vereniging Nijeveen, met speciale dank: Lourens Schipper, Arend Thissingh, ex-werknemers van zuivelfabriek 'De Venen', met speciale dank aan: Aaltje Pals, Gerard Lutke en zijn vrouw, Frans Stoker, Dhr Jelsma, Geert Bouwknecht, Albert Manden, Ron Oosterveen, Rouveen Kaasspecialiteiten met speciale dank aan: Justin Koster, bewoners van het erfgoed de Coop. zuivelfabriek 'De Venen' met speciale dank aan: Aart Oostergetel, Loes Heebink, Hillie en Arend Kikkert, Oene van der Zee, Gerard Schulenberg, Steven van der Gaauw, kunstenaars in de tentoonstelling Gedachte - Experiment: Arjan Brentjes, Chaja Hertog & Nir Nadler, Erik Sep, Floris Kaayk, Giorgi Tabatadze, Hristina Tasheva, Klaas Jonkman, Krijn de Koning, Marieke Coppens, Marijn Ottenhof, Nina Glockner, Norman Beierle, Sil Krol, RTV Drenthe, Kringloopwinkel Meppel, Kringloopwinkel De Kring Meppel, Stichting Kringloop Zwolle Zuid, Kringloop Nieuwe Veerallee Zwolle, Bertus Roodhof, Stina v/d Ploeg

Deze residentie werd mogelijk gemaakt door Stichting KiK, BOEi en het Mondriaan Fonds


The organisation office 2011

De organisatie kantoor 2011 @ HMK | Hotel Mariakapel

Het idee voor 'De organisatie kantoor' was ontwikkeld tijdens een residentie bij HMK | Hotel Mariakapel. Tijdens deze residentie in Hoorn probeerde ik de geisoleerde witte tentoonstellingsruimte in de voormalige kapel beschikbaar te maken als infrastructuur voor maatschappelijke initiatieven uit Hoorn. Om context-afhankelijk te kunnen werken spelen residenties een belangrijke rol. Residenties maken het mogelijk om mensen in de dynamiek van hun eigen omgeving te ontmoeten.

Waar: Hoorn, Nederland

Wanneer: 2011

In samenwerking met de mensen van HMK | Hotel Mariakapel en Hristina Tasheva

Deze residentie werd mogelijk gemaakt door HMK | Hotel Mariakapel, Kantoormeubel recycling, Budget display en het Mondriaan Fonds