menu | english

Basiskamp #EntreNous

september 2017

Realisatie van dit militaire kamp bij Frederiksoord kwam tot stand in samenwerking met Stichting KIK (Kunst in Kolderveen), TAAK, de Maatschappij van Weldadigheid, Gemeente Westerveld, De Provincie Drenthe en het Ministerie van Defensie. Daarnaast riepen we mensen uit het bedrijfsleven op zich waar mogelijk aan te sluiten bij deze onconventionele samenwerking. Door infrastructuur beschikbaar te maken probeerden we met dit project ruimte te bieden aan een horizontaal bevolkingsonderzoek naar de verzorgingsstaat.

De woorden Entre Nous komen uit het Frans, ze betekenen 'tussen ons' en verwijzen naar de titel van een oefening in het begin van mijn militaire diensttijd die moest leiden tot verbroedering onder de dienstplichtigen.

Basiskamp #EntreNous begon vanuit het boeiende verleden van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit was een private organisatie die werd opgezet in 1818 door generaal Johannes van den Bosch. Dit utopische initiatief had als doel arme families te helpen door hen een woning en landbouwgrond te lenen. Dit gebeurde allemaal kort na de Napoleontische tijd. Vanuit heel Nederland werden mensen naar Drenthe gestuurd in de hoop daar een beter leven te vinden. Het experiment verloor draagvlak en stopte uiteindelijk maar wordt gezien als de bakermat van de hedendaagse verzorgingsstaat. Vandaag discussiëren politici dat ons huidige model ook niet langer betaalbaar is, behalve privatisering van onderdelen lijkt een duurzaam alternatief te ontbreken.

Basiskamp #EntreNous was een tijdelijk laboratorium, een proefkolonie waar de zoektocht naar alternatieven voor onze verzorgingsstaat centraal stond. Het moest functioneren als een humanitair militair basiskamp met een opbouwmissie. Voor de periode van een maand woonden in dit kamp (i.p.v. militairen) verschillende kunstenaars. Deze vakmensen verblijven vandaag vaak aan de rand van onze samenleving omdat er in de markt geen ruimte is voor hun expertise. Het is echter meer dan ooit noodzakelijk om hun potentieel te faciliteren en maatschappelijk in te zetten.

Deze bewoners van het kamp waren door kunstinstellingen vanuit het gehele land voorgedragen, zoals in het verleden de paupers door afvaardigingen van 'De Maatschappij' werden geselecteerd alvorens te worden 'opgezonden'. Tijdens hun verblijf waren ze afhankelijk van lokale kennis en middelen. In dialoog met hun omgeving, zo was de bedoeling, zochten zij naar mogelijke alternatieven voor reŽle problemen die spelen in de Gemeente Westerveld. Het was denkbaar dat deze voorstellen in een later stadium verder zouden worden uitgewerkt.

Ook is er een attractief randprogramma georganiseerd waarbij multidisciplinaire sprekers waren uitgenodigd om tijdelijk in het kamp te verblijven. Zij hebben hun kennis met publiek gedeeld, gaven lezingen en namen deel aan debatten. Hiervoor werkten we o.a. samen met Netwerk Democratie die zich inzet voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief kunnen bijdragen. Het Creative Care Lab van de Waag Society die invulling geeft aan de verantwoordelijkheid van kunstenaars en burgers ten opzichte van de grote en ingrijpende veranderingen in de zorg. In samenwerking met de militaire academie (de NLDA) werden conflictstudies en humanitaire missies belicht. De verzorgingsstaat van morgen stond steeds centraal.

Basiskamp #EntreNous volgde het concept achter #theorganisation en was een experimentele en coöperatieve onderzoeksruimte die faciliterend wilde zijn aan de samenleving. met als doel kennis zowel lokaal als nationaal te ontsluiten en in dienst te stellen van gemeenschappelijke doelen. De mate van succes was in grote mate afhankelijk van het enthousiasme van alle betrokkenen. Dit waren namelijk de 'aandeelhouders' die het onderzoek mogelijk en de uitkomsten zichtbaar hebben gemaakt.

Voor meer informatie:

www.basiskamp-entrenous.tumblr.com

Dit project kwam onder de aandacht van de volgende pers: Noorderbreedte, De Star, RTV Meppel, De Westervelder, Steenwijkerland, De Stentor, Noorderbreedte, Drenthe Magazine, Da's Mooi, RTV Drenthe, KPN Verkenners, Dagblad van het Noorden, NRC.

Basiskamp #EntreNous werd financieel gesteund door: De Provincie Drenthe, Stichting DOEN, BPD Cultuurfonds, Mondriaan Fonds.

Mondriaan Fund

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten kunt u zich hier inschrijven voor mijn nieuwsbrief.

images | site | video | flyer

Hartelijke groet, Edwin Stolk.