×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers

Edwin Stolk ☰

Basiskamp
Entre Nous
september 2017
oktober 2019 → NIEUW BOEK

De woorden Entre Nous komen uit het Frans, ze betekenen 'tussen ons' en verwijzen naar de titel van een oefening in het begin van mijn militaire diensttijd die moest leiden tot verbroedering onder de dienstplichtigen.

Realisatie van dit militaire kamp bij Frederiksoord kwam tot stand in samenwerking met Stichting KIK (Kunst in Kolderveen), TAAK, de Maatschappij van Weldadigheid, Gemeente Westerveld, De Provincie Drenthe en het Ministerie van Defensie. Het werd een gezamelijk doel om het politieke concept van 'de participatiesamenleving' in een radicale kunstpraktijk toe te passen. Ook mensen uit het bedrijfsleven werden opgeroepen om zich waar mogelijk aan te sluiten bij deze ongebruikelijke samenwerking. Met dit kunsproject maakten we met 'spelers' in de democratische driehoek (burgers, bedrijven en overheid) kennis en middelen beschikbaar voor een horizontaal bevolkingsonderzoek naar de Nederlandse verzorgingsstaat.

Basiskamp Entre Nous begon vanuit het boeiende verleden van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit was een private organisatie die werd opgezet in 1818 door generaal Johannes van den Bosch. Dit utopische initiatief had als doel arme families te helpen door hen een woning en landbouwgrond te lenen. Dit gebeurde allemaal kort na de Napoleontische tijd. Vanuit heel Nederland werden mensen naar Drenthe gestuurd in de hoop daar een beter leven te vinden. Het experiment verloor draagvlak en stopte uiteindelijk. Toch wordt het gezien als de bakermat van de hedendaagse verzorgingsstaat. Vandaag discussiëren politici dat ons huidige model ook niet langer betaalbaar is. Behalve privatisering van onderdelen lijkt een duurzaam alternatief te ontbreken.

Basiskamp Entre Nous was een tijdelijk laboratorium, een proefkolonie waar de zoektocht naar alternatieven voor de Nederlandse verzorgingsstaat centraal stond. Het moest functioneren als een humanitair militair basiskamp met een opbouwmissie. Voor de periode van een maand woonden in dit kamp (i.p.v. militairen) twaalf kunstenaars. Deze vakmensen verblijven vaak aan de rand van onze samenleving omdat er in de markt geen ruimte is voor hun expertise. Het is echter meer dan ooit noodzakelijk om hun potentieel te faciliteren en maatschappelijk in te zetten.

Deze bewoners van het basiskamp waren door curatoren van kunstinstellingen vanuit het gehele land voorgedragen, zoals in het verleden de paupers door afvaardigingen van 'De Maatschappij' werden geselecteerd alvorens te worden 'opgezonden'. Tijdens hun verblijf waren ze afhankelijk van lokale kennis en middelen. In dialoog met hun omgeving hebben zij plannen ontwikkeld voor reŽle problemen die spelen in de Gemeente Westerveld. De sterke plannen zouden in een later stadium verder worden uitgewerkt.

Ook was er een randprogramma georganiseerd waarbij multidisciplinaire sprekers waren uitgenodigd om tijdelijk in het kamp te verblijven. Zij hebben hun kennis in lezingen, workshops en debat met publiek gedeeld. Hiervoor werkten we o.a. samen met Netwerk Democratie die zich inzet voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en met behulp van technologie actief kunnen bijdragen. Het Creative Care Lab van de Waag Society deed ook mee, zij geven invulling aan de verantwoordelijkheid van kunstenaars en burgers ten opzichte van de grote en ingrijpende veranderingen in de zorg. In samenwerking met de militaire academie (de NLDA) werden conflictstudies en humanitaire missies belicht. Wat is de rol van deze missies in een wereld van conflict?

Basiskamp Entre Nous volgde het concept achter #theorganisation en was een experimentele en coöperatieve onderzoeksruimte die faciliterend was aan de samenleving met als doel kennis zowel lokaal als nationaal te ontsluiten en in dienst te stellen van gemeenschappelijke doelen. Het succes van deze beweging was in grote mate afhankelijk van het enthousiasme van alle betrokkenen. Dit waren namelijk de 'aandeelhouders' die het onderzoek mogelijk maakten en de uitkomsten zichtbaar.

Voor meer informatie:

www.basiskamp-entrenous.tumblr.com

Dit project kwam onder de aandacht van de volgende pers: Noorderbreedte, De Star, RTV Meppel, De Westervelder, Steenwijkerland, De Stentor, Noorderbreedte, Drenthe Magazine, Da's Mooi, RTV Drenthe, KPN Verkenners, Dagblad van het Noorden, NRC.

Basiskamp Entre Nous werd financieel gesteund door: De Provincie Drenthe, Stichting DOEN, BPD Cultuurfonds, Mondriaan Fonds.

Mondriaan Fund

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten kunt u zich hier inschrijven voor mijn nieuwsbrief.

images | site | video | flyer | boek

Hartelijke groet, Edwin Stolk.