×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers
☰ Edwin Stolk

Het Luizengevecht
Oktober 2018 t/m oktober 2019

Het Luizengevecht was de titel van mijn onderzoek in de Brugse Poort te Gent in opdracht van de Koer. Tijdens mijn residency ontwikkelde dit onderzoek zich tot het idee voor De Zetting. Dit geluidskunstwerk werd georganiseerd op 5 en 6 oktober 2019 en bracht een ode aan de meertaligheid van deze wijk.

'De Koer' beschrijft zichzelf als brandhaard in volle ontwikkeling midden in de Brugse Poort te Gent. Dit cultureel en atistiek centrum neemt in deze wijk een bijzondere positie in.

Mijn onderzoek bij 'de Koer' luisterde naar de titel: 'Het Luizengevecht'. Dit was een 19de-eeuws arbeidersbeluik in de Brugse Poort. Mensen leefden daar in grote armoede en slechte hygiŽne. De Gentenaars noemden het beluik dan ook spottend 'Het Luizengevecht' omdat er zoveel luizen zouden leven en dat die moesten vechten om een plaatsje.

[zicht op parkje Het Luizengevecht aangeboden door Stad Gent]

Vandaag levert het de naam op voor het parkje dat onderdeel is van het stadsvernieuwingsplan 'Zuurstof voor de Brugse Poort'. Voor mij staat deze titel vooral symbool voor een vaak onzichtbaar achterhoede gevecht.

Waar kunst vaak door steden wordt ingezet als gereedschap in dienst van de beoogde stedelijke vernieuwing wil ik proberen dat hier om te draaien.

Met mijn artistieke praktijk wil ik kijken of de beeldvorming van kunst een betekenisvol instrument kan zijn vanuit het perspectief van de bewoners. Waar kunst vaak door steden wordt ingezet als gereedschap in dienst van de beoogde stedelijke vernieuwing wilde ik hier proberen dat om te draaien. Kunst heeft naar mijn mening de mogelijkheid om het 'andere' te verbeelden en kan daarmee alternatieven perspectieven zichtbaar maken.

[zicht op de luifel en bushalte Malpertuus aangeboden door Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen/Stad Gent]

Het eerste deel van de residentieperiode heb ik gezocht naar voorbeelden vanuit de urgentie van de dagelijkse leefomgeving. Op deze manier probeerde ik een actuele vraag te formuleren die ook op draagvlak kon rekenen bij een eventuele verbeeldingsactie. Hieruit is De Zetting ontstaan.

Tijdens mijn residency heb ik me gericht op het verzamelen van het potentieel (de luizen) om te kunnen komen tot de beeldvorming (het gevecht). 'Zonevreemd' vond ik een mooi woord in deze context, omdat ik met De Zetting iets wilde realiseren wat vreemd was aan deze zone. Door vogelgeluiden aan de publieke ruimte toe te voegen werd de dagelijkse (betekenisvolle) situatie tijdelijk onderbroken om ruimte te maken het andere belevenisvolle.

Samenwerking

De beeldvorming van kunst hoort een essentiele rol te spelen bij de vormgeving van- en het denken over- onze leefruimte, toch speelt kunst vaak alleen een achterhoede gevecht. Middelen ontbreken hiervoor. Daarom volgde ik bij De Zetting het concept achter #theorganisation om kennis en middelen beschikbaar te maken voor alternatieven in dienst van de samenleving als geheel.

Dit project kwam onder de aandacht bij: 'Jegens & Tevens'

Het Luizengevecht werd mede mogelijk gemaakt door: 'de Koer'

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten vindt u hier mijn nieuwsbrief.

afbeeldingen | video | de koer

Hartelijke groet, Edwin Stolk.

De afbeeldingen op deze pagina zijn samengesteld met materiaal van internet en verwijzen naar de bron alle overige afbeeldingen zijn gemaakt door Edwin Stolk.