menu | english

Het Luizengevecht
Oktober 2018 t/m oktober 2019

Het Luizengevecht is een onderzoek in de Brugse Poort te Gent in opdracht van De Koer. Tijdens deze residency wil ik komen tot een verbeeldingsplan. Op dit moment ben ik opzoek naar onderwerpen die te maken hebben met de stadsvernieuwing. Tips of suggesties? Neem gerust contact met mij op.

Met plezier kan ik u vertellen dat mijn kandidaatstelling voor het residentenprogramma bij De Koer in Gent postief is aanvaard. De Koer is een brandhaard in volle ontwikkeling te midden van de Brugse Poort te Gent. Lees hier de volledige grondslag van dit initiatief. Mijn deelname aan het programma en beoogde onderzoek voor deze periode heb ik opgesplitst in drie delen en luistert naar de werktitel Het Luizengevecht.

Het Luizengevecht was een 19de-eeuws arbeidersbeluik in de Brugse Poort. Mensen leefden er in grote armoede en slechte hygiŽne. De Gentenaars noemden het beluik dan ook spottend 'Het Luizengevecht' omdat er zoveel luizen zouden geleefd hebben dat die moesten vechten om een plaatsje. Het is geen proper verhaal, maar het levert vandaag de parknaam op die onderdeel is van het stadsvernieuwingsplan 'Zuurstof voor de Brugse Poort'. Voor mij staat deze titel symbool voor een onzichtbaar gevecht en voor een mogelijk potentieel van onderop om urgente situaties te agenderen. Ook verwijst het naar hedendaagse vormen van verdringing op de woningmarkt als gevolg van deze stadsvernieuwing.

Democrazy, zonevreemd, het luizengevecht, de gewone man, inplanting, cirkante tafel, het zijn zomaar wat woorden die mij inspireerden bij een eerste online inventarisatie om te komen tot deze kandidaatstelling.

Het eerste deel van mijn onderzoek richt ik me op het vinden van verhalen uit de wijk die te maken hebben met de stadsvernieuwing. Cultuur ontstaat naar mijn mening als een coŲperatieve en menselijke beweging die intrinsiek is ingebed in het leven zelf. Een goed project is in staat om een stem te geven aan dat wat in de regel niet zomaar wordt gehoord of gezien. Het kunstwerk heeft daarmee een belangrijke journalistieke signaalfunctie. Ik wil graag in contact komen met buurtbewoners die voorbeelden onder mijn aandacht willen brengen uit de urgentie van hun directe leefomgeving.

Het tweede deel van mijn bijdrage staat in het teken van het verzamelen van potentieel (luizen) om te kunnen komen tot een beeldende interventie (het gevecht). Zonevreemd vind ik een mooi woord in deze context, omdat het vraagt om aanwezige kennis en middelen beschikbaar te maken voor een beeldvorming die vreemd is aan deze zone. Het verwijst daarmee naar mijn werkwijze waarbij ik betekenisvolle situaties tijdelijk onderbreek of verander om ruimte te creŽren voor iets dat zonevreemd is, maar wel de verbeeldingsruimte creëert om de situatie tijdelijk anders te kunnen denken.

Het derde en laatste deel is de mogelijke realisatie van het tijdelijke kunstproject waarvoor ik als het zover is een passende titel zal bedenken.

Helpt u mee bij de realisatie?

De beeldvorming van kunst hoort een essentiele rol te spelen bij de vormgeving van- en het denken over- onze leefgemeenschap. Dit is vandaag in de samenleving vaak niet het geval. Als extern dienstverlener wil ik graag opmerken dat ik bij de uitvoering van dit onderzoek, het delen van de resultaten en de mogelijke realisatie van het plan, opzoek ben naar een inclusieve omgeving waarbij alle betrokkenen ook daadwerkelijk aandeelhouder kunnen worden. Heeft u tips of suggesties? Neem gerust contact met mij op.

Het Luizengevecht volgt het concept achter #theorganisation en wil kennis en middelen uit de markt beschikbaar maken voor alternatieven in dienst van de samenleving als geheel. De slagingskans bij deze werkwijze is in grote mate afhankelijk van het enthousiasme waarmee verschillende 'aandeelhouders' deze plannen ontvangen en de uitkomsten zichtbaar maken.

Dit project kwam onder de aandacht bij:

Het Luizengevecht wordt mede mogelijk gemaakt door: De Koer

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten vindt u hier mijn nieuwsbrief.

afbeeldingen | video | de koer

Hartelijke groet, Edwin Stolk.

De afbeeldingen op deze pagina zijn samengesteld met materiaal van het internet en geven richting aan mijn intersse. (beeld 1 bron, beeld 2 bron, beeld 3 bron, beeld 4 bron, beeld 5 bron, beeld 6 bron, beeld 7 bron, beeld 8 bron, beeld 9 bron)