menu | english

De Zetting
In ontwikkeling 2019

De Zetting is een collectief geluidskunstwerk en brengt daarmee een ode aan de Brugse Poort in Gent. De Koer organiseert De Zetting.

De Zetting Brugse Poort Download hier de poster en plaats deze voor het raam of haal een exemplaar op bij de Koer.

Ge´nteresseerd? Lees dan verder of stuur een e-mail naar: dezetting[at]dekoer.be

Het idee voor De Zetting is ontstaan tijdens mijn onderzoek met de titel Het Luizengevecht. Als kunstenaar en resident van De Koer zoek ik naar een manier waarop kunst een maatschappelijke positie kan innemen.

De Zetting is ge´nspireerd op 'De vinkenzetting', een eeuwenoude volkssport die ook wel kortweg 'zetting' wordt genoemd. De vinken worden in wedstrijdkooien op een lange rij langs de straatkant geplaatst. Na het startsignaal telt elke deelnemer een uur lang het aantal "liedjes" of "slagen" van de vogel van zijn of haar buurman. Een liedje moet op zijn minst bestaan uit een voorzang en een slotzang die eindigt op het kenmerkende "suskewiet". Het is opvallend dat niet alle vinken hetzelfde liedje zingen. Sommige vinken zingen uitheemse zangen. Hun lied is dan ook niet geldig op vinkenwedstrijden in Vlaanderen. In de Brugse Poort waren vroeger aan de Groendreef en de Leiekaai wedstrijden.

De Vinkenzetting

Deze in hoofdzaak gezinsactiviteit heeft naar mijn mening mooie overeenkomsten met de manieren waarop vandaag sturing wordt gegeven aan de bevolkingsopbouw of 'zetting' van bewoners in de Brugse Poort. Niet alle inwoners zingen immers het "suskewiet" op de gewenste manier. De vogel is hier een treffend symbool voor migratie en past bij deze wijk waar mensen met een verschillende achtergrond een thuis hebben gevonden. Sommige 'vogels' die graag worden behouden voor de stad verdwijnen en dit wordt stadsvlucht genoemd. De stad doet er alles aan om hun inheemse zang te behouden.

Wanneer veel bewoners meedoen aan deze ceremonie ontstaat er een poëzie die ongekend en zonevreemd zal zijn in de stenen straatjes van de Brugse Poort.

Met dit collectieve geluidskunstwerk in de publieke ruimte wil ik proberen om samen de kwaliteit van diversiteit invoelbaar te maken. De beleving die met De Zetting ontstaat is gericht op de ontmoeting waarbij we elkaar op een bijzondere manier kunnen horen zelfs als we elkaar niet helemaal begrijpen. Om een krachtige ervaring op straat te realiseren is het belangrijk dat zoveel mogelijk Brugse Poorters op zaterdag 5 en zondag 6 oktober een uur lang tussen 11 en 12 uur het vogelgeluid van hun keuze afspelen. Iedereen kent wel een vogel die past bij zijn of haar voorkeur, herinnering of achtergrond. Het is de bedoeling dat het vogelgeluid wat bij uw huis past buiten op straat hoorbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door het raam op een kiertje te zetten of door de brievenbus te openen. Het is belangrijk dat het geluid van binnen waar het privé is in de publieke ruimte mixt met het vogelgeluid van anderen.

Omdat poëzie niet meetbaar is houden we bij deze zetting niet op een lange zwarte stok bij hoe vaak er een volledig en juist "suskewiet" uit de verschillende huisjes klinkt. Dit arrangement heeft als doel om collectief betekenis te geven aan de Brugse Poort als geheel. Wanneer veel bewoners meedoen met deze ceremonie ontstaat er een poëzie die ongekend en zonevreemd zal zijn in de stenen straatjes van de Brugse Poort.

Belangrijke data:

25.04 presentatie plan bij De koer
25.05 bezoeken De Vinkenzetting (Borluut)
In juni: proefzetting
5.10 - 6.10 De Zetting

Zo doet u mee:

[1] Op de volgende website zijn veel vogelgeluiden te downloaden: xeno-canto vogelgeluiden uit de hele wereld

[2] Download het geluidsbestand in mp3 op de smartphone en speel het af met een app, of zet het op een USB stick en speel het af met een mediaspeler, of brand het bestand met de pc op een cd en speel het af in loop op een dvdspeler. Zoek naar een vorm die bij uw situatie past.Wanneer u hierbij hulp nodig heeft stuur dan een mailtje naar: dezetting[at]dekoer.be

[3] Meld u daarna aan door het sturen van een mailtje naar dezeting[at]dekoer.be met uw adres, het vogelgeluid van uw keuze en een korte persoonlijke toelichting bij het geluid. Alle deelnemers zal ik op deze Google Maps kaart zichtbaar maken.

[4] Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober tussen 11 uur en 12 uur vindt De Zetting plaats. Nu is het de bedoeling om een stoel (die buiten mag staan) een uur lang voor de deur in de richting van uw huis te plaatsen. Heeft u geen stoel dan laat u alleen het geluid horen.

[5] Geïnteresseerden kunnen op zaterdag 5 en zondag 6 oktober rustig een uur lang in de straat naar het vogelgeluid van uw keuze komen luisteren. Wanneer ook uw buren gehoor geven aan deze oproep vult de straat zich met verschillende vogelgeluiden.

Helpt u mee?

Dat kan al door uw buren te vertellen over dit initiatief en samen mee te doen als straat. Ook mensen die anderen willen helpen bij het vinden van het juiste vogelgeluid zijn welkom. Voor het ontwikkelen van een programma voor kinderen zoeken we nog mensen. Misschien kunt u helpen om de poster te vertalen?

Met dit geluidskunstwerk volgen we het concept achter #theorganisation om kennis en middelen beschikbaar te maken voor alternatieven in dienst van de samenleving als geheel. Heeft u tips of suggesties? Neem dan gerust contact op met dezetting[at]dekoer.be

De Zetting kwam onder de aandacht bij: Jegens & Tevens

De Zetting wordt mede mogelijk gemaakt door: De Koer

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten vindt u hier mijn nieuwsbrief.

afbeeldingen | video | de koer

Hartelijke groet, Edwin Stolk.

De afbeelding op deze pagina is samengesteld met materiaal van internet en gemaakt door Edwin Stolk.