×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers
☰ Edwin Stolk

Conversation Pieces
Supergau Festival 2023 - in ontwikkeling

Als kunstenaar ben ik geïnteresseerd in sociale thema's. In Lungau richt ik mij op 'landvlucht'. Zo heet het als jongeren het rurale gebied verruilen voor de grote stad. Deze regio in Oostenrijk heeft een rijk cultureel verleden, maar hoe zit het met de toekomst? Tijdens het aanstaande Supergau Festival wil ik locatiespecifieke 'Conversation Pieces' initiëren om de toekomst voor te kunnen stellen en te bespreken.

"The Way the Water Flows" is een tekst die ik heb geschreven na verschillende interessante ontmoetingen die we hadden in september toen we in Lungau te Oostenrijk waren. Ik wil iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ik kijk er naar uit om de eerste ideeën verder te ontwikkelen naar realisatie tijdens het festival van 26 mei t/m 4 juni 2023.

Lees ook mijn bijdragen aan Supergau Magazin!

In een vroeg stadium van mijn onderzoek raakte ik gefascineerd door het fenomeen 'landvlucht' en de impact ervan op de Lungau-regio. Jongeren verhuizen naar steden als Salzburg, Wenen of Graz om te studeren en keren vaak niet meer terug. Hierdoor komen lokale voorzieningen onder druk te staan. Deze rurale braindrain is een wereldwijd probleem, gerelateerd aan globalisering en de concurrentie om talent.

"De krachtigste motor voor verandering is het oproepen van verlangen naar verandering. Verbeeldingskracht is daarbij essentieel. Niet de wereld bepaalt wie we zijn, maar omgekeerd, met onze verhalen vormen we de wereld." Floris Alkemade.

Tijdens mijn verblijf in Lungau wisselde ik van gedachten over de mogelijke oorzaken van deze vlucht naar de stad. Hoewel de nadruk in dit gebied vooral ligt op toerisme, land- en bosbouw, ontbreken carrièremogelijkheden voor hoger opgeleiden. Visueel ademt deze regio haar rijke culturele verleden. Oude treinen, klederdracht, muziek, rituelen en de typisch Oostenrijkse architectuur. Wat lijkt te ontbreken is een uitdagend 'beeld' van de toekomst.

conversation pieces

Vragen de klimaat- en coronacrisis vandaag niet om een herwaardering van het rurale gebied? Aan welke voorbeelden denkt u wanneer we ons een toekomst voor Lungau voorstellen? Een kenniseconomie? Schoon en snel openbaar vervoer? Een laboratorium voor start-ups? Flexibele werkplekken en energiegerelateerde innovatiehubs? Kan Lungau het tij keren? Van een brain drain naar een brain gain? Hoe trek je jongeren aan? Ik ben benieuwd naar uw gedachten en ervaringen. (info[at]edwinstolk.nl)

"The places that will be most able to absorb new energies will be those that are both open to diversity and also capable of internalizing the externalities that the creative economy gives rise to." The flight of the creative class by Richard Florida.

Kunst kan nieuwe 'uitzichten' bieden. Tijdens het tiendaagse Supergau Festival wil ik met locatiespecifieke 'Conversation Pieces' nadenken over de toekomst. Samen met jou en de hulp van mensen bij lokale overheden en bedrijven, wil ik bouwborden (klein of groot) ontwikkelen als drager van deze toekomstperspectieven. Deze 'Conversation Pieces' verschijnen bijvoorbeeld in de vorm van denkbeeldige aankondigingen, zoals bij de (her) ontwikkeling van lege ruimten en/of de ontwikkeling van specifieke terreinen of gebieden. Elk bord raakt aan urgente maatschappelijke thema's en schetst een mogelijk alternatief.

Cocreatie begint met het vinden van elkaar en samen te werken aan een bepaald thema of onderwerp dat ons allemaal bezighoudt. Als de uittocht van jongeren u bezorgd maakt, of het gebrek aan openbaar vervoer, of gelijke rechten voor vrouwen, of informele ontmoetingsruimten voor jongeren, laat dit initiatief dan een open uitnodiging zijn om contact op te nemen en samen te werken aan deze onderwerpen. Want alleen samen maken we het verschil!

Ik kijk er naar uit u persoonlijk te ontmoeten!

Lees ook mijn tekst "The Way the Water Flows" en bijdragen aan het Supergau Magazin!

 

Supergau

Land Salzburg


'Conversation Pieces' wordt mede mogelijk gemaakt door: Supergau Festival 2023, Land Salzburg en kan jouw hulp ook goed gebruiken! Uw (bedrijfs) naam hier? Aarzel niet om contact met mij op te nemen wannneer u interesse heeft om samen te werken!

'Conversation Pieces' is genoemd in de volgende pers: RTS Regional TV Salzburg

'Conversation Pieces' volgt het concept achter #theorganisation.

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten kunt u zich hier inschrijven voor mijn nieuwsbrief.

fotos | videos | persbericht | supergau | lungau

Hartelijke groet, Edwin Stolk.