menu | english

#REFLECTOR

Refelector is een onderzoek in opdracht van Circular Art Lab Limburg.

"Circular Art Lab Limburg (CALL) legt maatschappelijke opgaven via open calls voor aan geŽngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen in beeld te brengen, nieuwe verbindingen te leggen en andere scenario's voorstelbaar te maken. CALL#2 richt zich op het versterken van wijken.

Prognoses laten zien dat het aantal huishoudens in Venlo vanaf ongeveer 2028 zal afnemen. Daarnaast verandert de huishoudsamenstelling. Er is toenemende behoefte aan woningen voor ťťn persoon.

De woningvoorraad is maar langzaam te veranderen, waardoor we snel tot actie moeten overgaan om de stad voor te bereiden op de veranderende vraag. Doen we dat niet, dan ontstaan er plekken in de stad waar huizen onverkoopbaar blijken, met leegstand en financiŽle problemen voor huiseigenaren tot gevolg."(bron)

Het voorstel met de titel REFLECTOR werd met drie andere voorstellen uitgekozen door een vakjury en was geinspireerd op Het Romerhuis in Venlo. Tot 15 februari werk ik aan een gedetailleerde uitwerking van mogelijkheden voor experimentele bewoning van de bestaande infrastructuur.

De uitwerking van deze plannen wordt ondersteund door Saskia van de Wiel (curator kunst en samenleving, Museum van Bommel van Dam ), Suzanne Bastings (beleidsadviseur wonen, Gemeente Venlo), Martin Delhij (adviseur wijkontwikkeling, Wonen Limburg), Climmy Roeffen (adviseur duurzame ontwikkelingen, Gemeente Venlo) en Arthur Rijntjes (vastgoed- en projectmanagement, Bouwbedrijven Jongen)

REFLECTOR volgt het concept achter #theorganisation en wil kennis en middelen uit de markt beschikbaar maken voor alternatieven in dienst van de samenleving als geheel. De slagingskans is in grote mate afhankelijk van het enthousiasme waarmee verschillende 'aandeelhouders' deze plannen ontvangen en de uitkomsten zichtbaar willen maken.

Dit project kwam onder de aandacht bij: Museum van Bommel van Dam

REFLECTOR wordt mede mogelijk gemaakt door: Stimuleringsfonds creatieve industrie, Gemeente Venlo, Bank Giro Loterij, Provincie Limbrurg.

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten vindt u hier mijn nieuwsbrief.

afbeeldingen | video | flyer

Hartelijke groet, Edwin Stolk.

Foto 1 - Transport van een huis, dat verplaatst wordt i.v.m. de bouw van een nieuwe woonwijk, Ben van Meerendonk

Foto 2 - Wederopbouw na de Tweede wereldoorlog: eerste noodwoningen (betonbouw) in Venlo zijn veertien maanden na de bevrijding nu bewoond, Nederland, 3 mei 1946, Wiel van der Randen

Foto 3 - Het Romerhuis, Edwin Stolk

Foto 4 - Prefab voorgevel, bron internet