×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers
☰ Edwin Stolk

Het Bordes
in ontwikkeling

'Het Bordes' vraagt aandacht voor de verhalen die wij vertellen en de architectuur in dienst van deze verhalen.

'Het Bordes' kwam tot stand met hulp van Project Ruimte Publiek en Museum Stadskasteel Zaltbommel. Dit plan is in eerste instantie ontworpen voor de maand juli in de Sint Maartenskerk. Door omstandigheden kan het hier helaas geen doorgang vinden. Om dit gedachte experiment te kunnen realiseren ben ik opzoek naar nieuwe mogelijkheden.

In 2021 bracht ik tijd door in Zaltbommel en raakte ik gefascineerd door de statige trappen van het bordes voor het oude stadhuis. In het streekarchief van Museum Stadskasteel Zaltbommel zag ik dit bordes terug op foto's bij verschillende historische gebeurtenissen. Op deze verhoging in de stad presenteerden politieke leiders zich aan het volk. Vandaag lopen we aan het bordes voorbij zonder daar veel bij stil te staan.

Schets 'Het Bordes'

Bij een bezoek aan de monumentale Sint-Maartenskerk viel mijn oog op de preekstoel. Zowel het bordes op de markt als deze preekstoel in de kerk vormden het decor waarop politieke en religieuze leiders hun verhalen deelden met het volk. Vandaag zijn beide locaties belangrijke rijksmonumenten en wordt er voor deze locaties gezocht naar een nieuwe invulling.

Zo ontstond dit plan voor 'Het Bordes'. Deze titel is ge´nspireerd op het schilderij 'Het Balkon' van ╔douard Manet. Manet trouwde in de Sint-Maartenskerk met de Nederlandse Suzanne Leenhoff. Hun huwelijk werd naar alle waarschijnlijkheid opgetekend in het oude stadhuis van Zaltbommel.

Op het bordes staan twee wapendragende leeuwen. De leeuw is in de heraldiek een populair wapendier. De leeuw staat voor moed en het dier wordt meestal klimmend afgebeeld. In het boek 'De zetel der vroede vaderen' gepubliceerd onder redactie van M. Witteveen-Jansen lees ik het volgende over een restauratie van het bordes in 1982.

"De beide wapendragende zandstenen leeuwen, die in slechte staat verkeerden, werden vervangen door de huidige hardstenen leeuwen, vervaardigd door de beeldhouwer A.A.H. Geerlings."

"De oude leeuwen zijn nog in bezit van de gemeente. Het verdient aanbeveling deze zorgvuldig te bewaren, omdat met recente methoden (bijvoorbeeld de Ibach methode) deze leeuwen goed gerestaureerd kunnen worden en wellicht nog een keer weer kunnen worden verwisseld, al is dat erg kostbaar. Om budgetaire redenen was dit nu niet mogelijk."

Omdat in 1982 twee andere, vergelijkbare leeuwen op het originele bordes werden geplaatst, onderzoek ik de mogelijkheden om de originele beelden te tonen op een replica van het bordes. De originele beelden staan vandaag bij de entree van het nieuwe gemeente kantoor. Met dit gedachte-experiment wil ik de betekenis van deze omkering ervaarbaar maken.

Met dit kunstproject wil ik onze relatie met deze verhoogde architectuur centraal stellen.

'Het Bordes' vraagt zo aandacht voor de verhalen die wij vertellen en de architectuur in dienst van deze verhalen.

Schets 'Het Bordes'

In januari 2022 leek niets realisatie van 'Het Bordes' in de Sint Maartenskerk in de weg te staan. Het liep helaas anders. Nu in juli de ruimte in de kerk niet beschikbaar is voor dit gedachte-experiment zoek ik naar nieuwe mogelijkheden. Het allerliefst wil ik 'Het Bordes' samen met mensen uit Zaltbommel realiseren. Helpt u mee? Neem gerust eens contact met mij op.


'Het Bordes' wordt mede mogelijk gemaakt door: Project Ruimte Publiek, Museum Stadskasteel Zaltbommel, Sint-Maartenskerk, Marco Beetstra en kan jouw hulp ook goed gebruiken! Uw (bedrijfs) naam hier? Aarzel niet om contact met mij op te nemen wannneer u interesse heeft om samen te werken!

'Het Bordes' is genoemd in de volgende pers:

'Het Bordes' volgt het concept achter #theorganisation.

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten kunt u zich hier inschrijven voor mijn nieuwsbrief.

fotos | videos | persbericht | publiek | stadskasteel

Hartelijke groet, Edwin Stolk.