full screen background image

menu | english

DE HANGENDE TUINEN VAN BABYLON

2010
15 Augustus t/m 26 september

Een 'materiaal arrangement' die onderdeel was van de tentoonstelling 'Schone Schijn' bij een tijdelijk museum op de kruisberg te Heemskerk, Nederland. Dit werk kwam tot stand in samenwerking met Jaap Velserboer en Ronald Tebra, de Stichting Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk, De Noord Hollandse Waterleiding maatschappij, PWN, auto dealers Klok & Thissen en Poelenburg, Multimade Heemskerk, MIK meubel interieur Koevoets, en natuurlijk alle vrijwilligers die deze interventie samen mogelijk hebben gemaakt.

The hanging gardens of Babylon was gerealiseerd in de zomer van 2010 en is te zien als een sleutelwerk in mijn artistieke ontwikkeling. Ik was gevraagd om de natuur in het Euro 2000 reservaat te onderzoeken. Een prachtig duingebied vlakbij Heemskerk. De titel voor dit werk was geinspireerd door een schilderij van Maerten van Heemskerck. Hij maakte een schilderij met deze titel over de tuinen van Babylon die zijn aangelegd door Nebukadnezar in wat we vandaag Bagdad noemen. Hij deed dit omdat zijn vrouw Amytes of Media ongelukkig was in deze stedelijke omgeving. Het inpireerde mij op deze locatie om een omkering te organiseren en 'de stad' uit te nodigen in het reservaat.

Om dit te bewerkstelligen heb ik omliggende partijen, bedrijven en organisaties die activiteiten in de nabijheid van het reservaat ontwikkelen uitgenodigd om dit in het gebied te doen. Door materialen en activiteiten in deze nieuwe context te brengen onstond een steeds veranderend landschap.

Wanneer bestaande objecten en activiteiten van plaats en locatie wisselen, zoals hier auto's van de auto boulevard, zee containers uit het industriegebied en bollen kistjes van de bloembollen teelt, ontstaat steeds een nieuwe situatie. Mijn voorstel leidde tot een interessante en soms verhitte discussie tussen verschillende mensen, bedrijven en andere instellingen over de voorwaarden en omstandigheden van het natuurgebied. De uitkomst van deze discussie werd zichtbaar in het werk.

Als kunstenaar werd ik mij ervan bewust dat deze werkwijze nieuwe mogelijkheden kent die de rol van het publiek activeert en bijdraagt aan het democratische proces bij de totstandkoming van onze dagelijkse omgeving. Op deze manier wordt de interventie het gereedschap om tot meningsvorming te komen en tot vernieuwing over te gaan. Het gehele proces leidt tot een directe interactie met de gepresenteerde (en tijdelijke) werkelijkheid.

Tijdens de realisatie heb ik een online 'dagboek' bijgehouden en die is hier te vinden.

Twee video's zijn gemaakt tijdens de realisatie van het project; Functor en The ode

Documentatie:

video | video | images