×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers
full screen background image

Edwin Stolk ☰

The hanging gardens of Babylon
15 Augustus t/m 26 september 2010

Dit 'materiaal arrangement' was onderdeel van de tentoonstelling 'Schone Schijn' op de kruisberg te Heemskerk. Dit werk kwam tot stand in samenwerking met Jaap Velserboer en Ronald Tebra, de Stichting Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk, De Noord Hollandse Waterleiding maatschappij, PWN, auto dealers Klok & Thissen en Poelenburg, Multimade Heemskerk, MIK meubel interieur Koevoets en natuurlijk alle vrijwilligers die 'The hanging gardens of Babylon' samen mogelijk hebben gemaakt.

'The hanging gardens of Babylon' werd gerealiseerd in de zomer van 2010. Curator Jaap Velserboer vroeg mij eerder dat jaar om de natuur in het Euro 2000 natuurreservaat bij Heemskerk te onderzoeken - dit is een prachtig duingebied. Deze titel was geinspireerd op een schilderij van Maerten van Heemskerck - geboren in deze regio. Hij maakte een schilderij met deze titel over één van de wereld wonderen - de hangende tuinen van Babylon. Deze tuinen werden aangelegd door Nebukadnezar in wat we vandaag Bagdad noemen. Hij deed dit omdat zijn vrouw Amytes van Media ongelukkig was in deze stedelijke omgeving en het groen van de natuur miste. Het inspireerde mij om dit om te draaien en 'de stad' uit te nodigen in het groen van dit reservaat.

Door bestaande objecten en activiteiten van buiten het reservaat daarbinnen uit te nodigen, zoals bijvoorbeeld auto's van de autoboulevard, zeecontainers uit het industriegebied en bollenkistjes van de bloembollenteelt, ontstond een interessante en soms verhitte discussie tussen verschillende mensen, bedrijven en andere instellingen over de voorwaarden van het natuurgebied. De uitkomsten van deze waardevolle discussie's werden zichtbaar in het kunstwerk.

'The hanging gardens of Babylon' maakte mij ervan bewust dat kunst publiek activeert en zo bijdraagt aan het democratische proces van de totstandkoming van onze dagelijkse omgeving. Kunst kan leiden tot meningsvorming en nieuwe inzichten.

Twee video's zijn gemaakt tijdens de realisatie van het project; Functor en The ode

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten kunt u zich hier inschrijven voor mijn nieuwsbrief.

Hartelijke groet, Edwin Stolk

video | video | images