full screen background image

menu | english

A LIFE CHANGING EXPERIENCE

Zondag 22 januari 2011, 15.00 - 15.30 uur

Deze wachtrij was onderdeel van een samenwerking met de kunstenaars Loek Grootjans, Alicia Framis en het Sandberg Instituut. Maar deze is bovenal mogelijk gemaakt door alle mensen die gehoor hebben gegeven aan de oproep en samen de wachtrij hebben vormgegeven.

Wanneer ik dit werk vandaag moet beschrijven zou ik het een menselijk arrangement noemen. Op het moment van realisatie zag ik het vooral als een combinatie van actie en happening. Door gebruik te maken van verschillende media heb ik mijn oproep verspreid met het dringende verzoek om met mij in de rij te komen staan als een flashmob bij de Appel Art Centre in Amsterdam. Dit zag ik qua vorm als een reenactment van de wachtrij die daar in 2010 onstond, bij de heropening van het museum.

Ik heb uitgelegd dat dit werk was geinspireerd door uitspraken van de staatssecretaris van onderwijs en cultuur Halbe Zijlstra, die op de publieke televisie aangekondigde dat overheidssubsidie voor musea afhankelijk wordt gemaakt van het aantal bezoekers wat deze instellingen weten te trekken. Op hetzelfde moment lag De Appel Art Centre onder vuur in de pers omdat deze instelling te weinig bezoekers zou trekken en alleen een groepje 'insiders' bij de opening van tentoonstellingen.

Ik heb in een oproep mensen actief uitgenodigd om samen met mij -vanaf drie uur- voor de kassa in het museum een lange rij te vormen. Een rij die waar mogelijk zo lang zou worden dat deze ver buiten op straat zichtbaar zou zijn. Ik wist van te voren niet hoeveel mensen er gehoor zouden geven aan mijn oproep. Om half vier was het de bedoeling dat iedereen weer zou verdwijnen in de stad.

Veel mensen deden mee en vormden een lange rij. Met deze wachtrij wilde ik een geleefde verbinding maken tussen het hart van de geïsoleerde kunstinstelling en de mensen buiten op straat. Tegelijkertijd, wilde ik de maatregel om bezoekers te tellen in relatie tot overheidssubsidie onder de aandacht brengen. Het was een moment om stil te staan bij de manier waarop dit tentoonstellingen en de maatschappelijke rol van kunst zal beïnvloeden.

Deze wachtrij was tevens een try-out om in een geïndividualiseerde samenleving als de Nederlandse te kijken of het nog mogelijk is om gezamenlijk het verschil te maken.

Documentatie:

video| images | de appel | press

Oude event website: here