×
English? Over In ontwikkeling Uitgevoerd Niet uitgevoerd Residenties Lezingen Publicaties Resume Contact Pers
☰ Edwin Stolk

24/7_Trojan

7, 14 en 29 juni 2014

"De kracht van een manier van denken heeft bovenal te maken met haar vermogen zich te verplaatsen." Deze tekst komt uit: the philosopher and his poor van Jacques Rancière.

'24/7_Trojan' werd door mij bedacht en uitgevoerd op uitnodiging van kunstenaar en curator Stijn Van Dorpe. Het werd mede mogelijk gemaakt door kunstenaarsinitiatief Expoplu in Nijmegen. Dit maatschappelijke verbeeldingsproces begon in januari en werd beëindigd op 29 juni 2014.

Tijdens dit moeizame realisatieproces hebben verschillende mensen zowel actief als passief bijgedragen aan het resultaat van deze interventie. De mogelijkheden die ontstonden en de onmogelijkheden die zich openbaarden hebben tezamen belangrijke structuren van ons menselijk handelen en denken blootgelegd. Het werd ook pijnlijk duidelijk dat een kunstinstelling te maken heeft met een beperkende en sturende financiële afhankelijkheid. Hierbij wordt de vraag relevant hoe onafhankelijk de kunsten kunnen opereren wanneer de kunstenaarspraktijk buiten de 'eigen ruimte' treed. (lees hier een uitgebreider verslag)

'24/7_Trojan' begon met mijn fascinatie voor het moeilijk toegankelijke parkje in het midden van 'Het Keizer Karel plein' - een grote rotonde in het stadscentrum van Nijmegen. Ik stelde voor om deze infrastructuur anders te gebruiken, namelijk voor een referendum met autos. De beoogde datum voor een uitspraak was 14 juni en het tijdstip 15.00 uur. Dit referendum zou afhankelijk zijn van publieksparticipatie en de bereidheid bij burgers om zich met hun auto uit te spreken over de bereikbaarheid van het parkje. Bij voldoende belangstelling zou het plein vollopen met auto's en zou de oversteek voor voetgangers worden gefaciliteerd. Het geheel zou als ongewis theater worden aangeboden vanachter de grote ramen van de Stadsschouwburg Nijmegen met uitzicht op het verkeersplein. Het idee was geinspireerd op het principe van een DDos aanval en zocht in de bestaande infrastructuur naar nieuwe vormen van dialoog met de inrichting van de publieke ruimte.

Na overleg met Expoplu schreef ik op 26 februari 2014 een brief aan de Nijmeegse wethouder Henk Beerten (Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs) met daarin mijn verzoek om samen te werken. Het antwoord volgde telefonisch (12-03-2014) en later per brief van Stefan Grond met de boodschap dat wat betreft de gemeente Nijmegen alle lichten voor dit project op rood stonden. Mijn verzoek om in een persoonlijk gesprek één en ander toe te lichten werd afgewezen.

Hierna heb ik mij vooral toegespitst op de individuele mogelijkheden die we hebben ons te verhouden tot dit verkeersplein als trouwe gebruikers. 'De oversteek' verwees hierbij niet alleen naar de Nijmeegse brug en haar geschiedenis, maar ook naar de vaak moeizame oversteek naar andere tijden of de voetganger die probeert om het parkje te bereiken.

'24/7_Trojan' bestond uiteindelijk uit drie publieksmomenten op en rond Het Keizer Karelplein in Nijmegen.

- 7 juni - De uitwisseling vond plaats om 15.00 uur in het parkje. Na een korte inleiding over 24/7_Trojan vertelden Mariska van den Berg, Joost de Bloois en Aglaée Degros vanuit hun expertise meer over onze relatie met het plein. Iedereen die hierbij wilde zijn moest oversteken.

- 14 juni - De oversteek vond plaats om 10:30uur bij Stadsschouwburg Nijmegen. Met elkaar als groep maakten we de oversteek breder toegankelijk. Kunsthistoricus Feico Hoekstra vertelde meer over het ruiterbeeld van Keizer Karel en zijn maker de kunstenaar Albert Termote (1878 - 1978).

- 29 juni - Discussie vond plaats om 15.00 uur bij Expoplu. Na een presentatie was er onder leiding van kunstcriticus Lucette ter Borg een discussie met Nijmeegse politici van Groen Links, D66 en de VVD over het realisatieproces van '24/7_Trojan' en de rol van kunst in de publieke ruimte.

In de tentoonstelling Subject 14 -29 juni 2014 bracht ik het volgende statement aan op de muur:

24/7_Trojan

Het is mij als kunstenaar door de Gemeente Nijmegen verboden een visueel referendum te organiseren op- en rond het Kiezer Karelplein. Het is nu aan u dit te realiseren, bijvoorbeeld op zaterdag 18 oktober 2014 om 11 uur. Als u voor innovatie en vernieuwing van Het Keizer Karelplein bent, dan neemt u het plein die dag met uw auto om 11 uur een uur lang als bestemming. Daar aangekomen stapt u niet uit, maakt geen extra geluiden, u blijft een uur lang rond rijden met uw auto. Als bij een DDos aanval haalt u bij voldoende aanbod tijdelijk de functie van het verkeersplein 'uit de lucht' en faciliteert u samen met anderen de oversteek. Bent u voor handhaving van het plein zoals het nu is dan negeert u die dag om 11 uur het plein.

Edwin Stolk

Van januari t/m juni 2014 heb ik een online archief bijgehouden: www.247driveby.tumblr.com

Wilt u op de hoogte blijven van mijn activiteiten? Dan kunt u zich hier abonneren op mijn nieuwsbrief.

afbeeldingen | video | persbericht

Hartelijke groet, Edwin Stolk.