menu | english

24/7_Trojan

7, 14 en 29 juni 2014

"De kracht van een manier van denken heeft bovenal te maken met haar vermogen zich te verplaatsen." Deze tekst komt uit: the philosopher and his poor van Jacques Rancière.

24/7_Trojan werd door mij geiniteerd op uitnodiging van kunstenaar en curator Stijn Van Dorpe en mede mogelijk gemaakt door kunstenaarsinitiatief Expoplu te Nijmegen.

Dit maatschappelijke verbeeldingsproces begon januari en werd beëindigd op 29 juni 2014. Tijdens het moeizame realisatieproces hebben verschillende mensen zowel actief als passief bijgedragen aan het beeldende eindresultaat. De mogelijkheden die ontstonden en de onmogelijkheden die zich openbaarden hebben tezamen belangrijke structuren van menselijk handelen en denken blootgelegd. Ook werd het pijnlijk duidelijk dat een kunstinstelling te maken heeft met beperkende verwachtingspatronen en een sturende financiële afhankelijkheid. Hierdoor kunnen zij dit soort beeldvormingsprocessen niet vrij en onafhankelijk faciliteren. Zeker niet wanneer deze experimenten zich buiten haar eigen instellingsmuren begeven. (lees hier een uitgebreider verslag over dit werk)

24/7_Trojan begon met mijn fascinatie voor het moeilijk toegankelijke parkje in het midden van 'Het Keizer Karel plein'. Een grote rotonde in het stadscentrum van Nijmegen. Ik stelde voor om een visueel referendum te organiseren. De beoogde datum was 14 juni om 15.00 uur. Dit referendum zou worden vormgegeven vanuit publieksparticipatie. De bereidheid bij burgers om zich met hun auto uit te spreken over dit verkeersplein moest zorgen voor de 'acteurs' van deze voorstelling. De functie van het plein, namelijk het verwerken van verkeer, werd als een gedachte-experiment ingezet om een beeldende uitspraak te doen over deze rotonde.

Mijn voorstel was om de rotonde een uur lang als bestemming te kiezen met de auto wanneer je voor en herziening van het verkeersplein bent en wanneer je geniet van het plein zoals deze is op dat moment weg te blijven bij deze rotonde. De uitkomst van deze vraagstelling zou als ongewis theater worden aangeboden en zichtbaar worden vanachter de grote ramen met zicht op het plein van Stadsschouwburg Nijmegen.

Mijn idee was geinspireerd op het principe van een DDos aanval en bij voldoende aanbod van verkeer kon het de functie van het plein 'offline' halen. Door de fysieke aanwezigheid van stilstaande auto's zouden we samen de oversteek te voet mogelijk maken. Mijn werk richtte zich op de mogelijkheden van publieksparticipatie en zocht naar een vorm van dialoog met de publieke ruimte.

In overleg met Expoplu schreef ik op 26 februari 2014 een brief aan de Nijmeegse wethouder Henk Beerten (Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs) met daarin mijn verzoek om hierbij samen te werken. Het antwoord volgde telefonisch (12-03-2014) en later per brief van Stefan Grond met de boodschap dat wat betreft de gemeente Nijmegen alle lichten voor dit project op rood staan. Mijn verzoek om in een persoonlijk gesprek één en ander toe te lichten werd direct afgewezen.

Hierna heeft mijn onderzoek zich doorontwikkeld en toegespitst op de individuele relatie die we hebben met het verkeersplein als trouwe gebruikers. De oversteek werd hierbij een belangrijke titel en metafoor, het verwees niet alleen naar de Nijmeegse brug en haar geschiedenis, maar ook de vaak moeizame oversteek naar andere tijden of nog letterlijker, de moeilijke positie van de voetganger die probeert om in het parkje te komen.

24/7_Trojan bestond uit drie publieksmomenten op en rond Het Keizer Karelplein in Nijmegen.

- 7 juni - De uitwisseling vond plaats om 15.00 uur in het parkje. Na een korte inleiding over 24/7_Trojan vertelden Mariska van den Berg, Joost de Bloois en Aglaée Degros vanuit hun expertise meer over onze relatie met het plein. Iedereen die hierbij wilde zijn moest oversteken.

- 14 juni - De oversteek vond plaats om 10:30uur bij Stadsschouwburg Nijmegen. Door middel van participatie maakten we als groep samen de oversteek breed toegankelijk. Door deze oversteek ook aan te bieden als voorstelling vanachter het raam in de Stadsschouwburg ontstond een extra laag, actief en passief publiek. Kunsthistoricus Feico Hoekstra vertelde meer over het ruiterbeeld van Keizer Karel en zijn maker de kunstenaar Albert Termote (1878 - 1978).

- 29 juni - Discussie vond plaats om 15.00 uur bij Expoplu. Na drie presentaties was er onder leiding van kunstcriticus Lucette ter Borg een discussie met Nijmeegse politici van Groen Links, D66 en de VVD over het realisatieproces van 24/7_Trojan en de rol van kunst in de publieke ruimte.

In de tentoonstelling Subject 14 -29 juni 2014 bracht ik het volgende statement aan op de muur:

24/7_Trojan

Het is mij als kunstenaar door de Gemeente Nijmegen verboden een visueel referendum te organiseren op- en rond het Kiezer Karelplein. Het is nu aan u dit te realiseren, bijvoorbeeld op zaterdag 18 oktober 2014 om 11 uur. Als u voor innovatie en vernieuwing van Het Keizer Karelplein bent, dan neemt u het plein die dag met uw auto om 11 uur een uur lang als bestemming. Daar aangekomen stapt u niet uit, maakt geen extra geluiden, u blijft een uur lang rond rijden met uw auto. Als bij een DDos aanval haalt u bij voldoende aanbod tijdelijk de functie van het verkeersplein 'uit de lucht' en faciliteert u samen met anderen de oversteek. Bent u voor handhaving van het plein zoals het nu is dan negeert u die dag om 11 uur het plein.

Edwin Stolk

Van januari t/m juni 2014 heb ik een online archief bijgehouden:

www.247driveby.tumblr.com

Wilt u op de hoogte blijven van mijn activiteiten? Dan kunt u zich hier abonneren op mijn nieuwsbrief.

afbeeldingen | video | persbericht

Hartelijke groet, Edwin Stolk.