full screen background image

menu | english

WAR OF CURRENTS _eliminator of possibilities

Mei 2009

War of Currents

Mijn bijdrage aan de groepstentoonstelling 'the UNFAIR project' bij de Servicegarage in Amsterdam, kwam tot stand na een uitnodiging van kunstenaar en curator Ehsan Fardjadniya. Deze tentoonstelling liep parallel aan het programma van de kunstbeurs Art Amsterdam en maakte onderdeel uit van het Tijdelijke Museum Amsterdam en was opgebouwd uit kunstwerken die op één of andere wijze kritiek hadden op het hedendaagse commerciële kunstklimaat.

Met mijn bijdrage onderzocht ik de manier waarop we waarde toekennen aan beelden door deze te isoleren in een geregiseerde en gecontroleerde context. De Servicegarage was tijdelijk gehuisvest in een voormalige autogarage en er was een white cube gerealiseerd door de setting van de garage te veranderen. Alle beschikbare (oude) materialen in het gebouw heb ik daarom weer bij elkaar gebracht in de tentoonstellingsruimte om zo bewust deze verstilling van een universele 'white cube' te verstoren.

De titel van dit werk was geinspireerd op de omliggende straatnamen van deze tentoonstellingslocatie. Wetenschappers en uitvinders als George Stephenson, Stephensonstraat, George Westinghouse, George Westinghousestraat en Rudolf Dieselstraat. Het was de confrontatie tussen George Westinghouse's promotie van AC stroom distributie en Thomas Edison's DC stroom systeem die de geschiedenis in zou gaan als "War of Currents."

Dit conflict was voor mij een mooie metafoor voor een verschil van inzicht in de hedendaagse kunstbeleving. Tijd voor een nieuwe stroming in de kunst die maatschapplijke ruimte opeist in plaats van de commerciele dominantie te moeten volgen. War of currents refereert hier naar deze noodzakelijke strijd om de rol en positie van onafhankelijke beeldvorming te verbeteren.

Het huidige systeem treed op als eliminator van mogelijkheden, het is een omgekeerde tijdmachine die de toekomst lijkt om te zetten naar het verleden en hoognodig moet worden aangepast.

Artikel in Tubelight:  UNFAIR project Amsterdam, installation War of currents June 2009

Artikel op #strangemessenger: I love Unfair and follow the money

Documentatie:

video | images