menu | english

Het Luizengevecht
In ontwikkeling 2018

Het Luizengevecht is de titel van mijn onderzoek in de Brugse Poort te Gent in opdracht van De Koer.

Tijdens mijn onderzoek op locatie kreeg ik het idee voor De Zetting. Deze ceremonie wil ik organiseren op 5 en 6 oktober 2019. Op dit moment zoek ik Brugse Poorters die mee willen helpen. Neem gerust contact met mij op.

De Koer is een brandhaard in volle ontwikkeling te midden van de Brugse Poort te Gent. Dit initiatief neemt daar een bijzondere positie in.

Mijn onderzoek bij De Koer luistert naar de titel: Het Luizengevecht. Dit was een 19de-eeuws arbeidersbeluik in de Brugse Poort. Mensen leefden er in grote armoede en slechte hygiŽne. De Gentenaars noemden het beluik dan ook spottend 'Het Luizengevecht' omdat er zoveel luizen zouden leven dat die moesten vechten om een plaatsje.

Het Luizengevecht

[zicht op parkje Het Luizengevecht aangeboden door Stad Gent]

Vandaag levert het de naam voor het parkje dat onderdeel is van het stadsvernieuwingsplan 'Zuurstof voor de Brugse Poort'. Voor mij staat deze titel vooral symbool voor een vaak onzichtbaar achterhoede gevecht.

Waar kunst vaak door steden wordt ingezet als gereedschap in dienst van de beoogde stedelijke vernieuwing wil ik proberen dat hier om te draaien.

Ik wil me organiseren rond de vraag of de beeldvorming van kunst een betekenisvol instrument kan zijn vanuit het perspectief van de bewoners. Waar kunst vaak door steden wordt ingezet als gereedschap in dienst van de beoogde stedelijke vernieuwing wil ik proberen dat hier om te draaien. Kunst heeft naar mijn mening het potentieel om het 'andere' te verbeelden en kan daarmee alternatieven zichtbaar maken voor de Brugse Poort.

bushalte en luifel op het wijkplein Malpertuus

[zicht op de luifel en bushalte Malpertuus aangeboden door Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen/Stad Gent]

Het eerste deel van de residentieperiode heb ik gezocht naar voorbeelden vanuit de urgentie van de leefomgeving. Op deze manier probeerde ik een actuele vraag te formuleren die ook op draagvlak kan rekenen om dit in een samenwerking te kunnen verbeelden.

De komende tijd zal ik mij vooral gaan richten op het verzamelen van potentieel (luizen) om te kunnen komen tot beeldvorming (het gevecht). Zonevreemd vind ik een mooi woord in deze context omdat ik met De Zetting middelen beschikbaar wil maken voor een vormgeving die vreemd is aan deze zone. Een betekenisvolle situatie wil ik zo tijdelijk onderbreken om ruimte te maken voor andere mogelijkheden.

Helpt u mee?

De beeldvorming van kunst hoort een essentiele rol te spelen bij de vormgeving van- en het denken over- onze leefruimte, toch speelt het vaak alleen een achterhoede gevecht. Met dit project volg ik daarom het concept achter #theorganisation en wil zo kennis en middelen beschikbaar maken voor alternatieven in dienst van de samenleving als geheel. Heeft u tips of suggesties? Neem dan contact met mij op.

Dit project kwam onder de aandacht bij: Jegens & Tevens

Het Luizengevecht wordt mede mogelijk gemaakt door: De Koer

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten vindt u hier mijn nieuwsbrief.

afbeeldingen | video | de koer

Hartelijke groet, Edwin Stolk.

De afbeeldingen op deze pagina zijn samengesteld met materiaal van internet en verwijzen naar de bron alle overige afbeeldingen zijn gemaakt door Edwin Stolk.