full screen background image

menu | english

United93

2013 - heden

Dit onderzoeksvoorstel is gestart met een brief in oktober 2013 aan de directeur van het Mondriaan Fonds, Birgit Donker.

United93 onderzoekt de invloed van tekst op de perceptie van kunst en haar rol bij het faciliteren van de kunstproductie.

In mijn brief heb ik de directeur van het Mondriaan Fonds gevraagd om inzage te geven in de tekstuele besluiten van de toe- en afgewezen projecten. Door deze te bestuderen wil ik kijken naar de tekstuele overwegingen wanneer een voorstel wel en wanneer niet wordt ondersteund door het fonds. Zo wil ik onderzoeken hoe deze relevante, vernieuwende en experimentele ‘ruimte’ wordt omschreven en wil ik de voorwaarden onderzoeken. Uiteindelijk worden de beschikbare mogelijkheden onderdeel van onze samenleving en vormen zij ons idee over de maatschappelijke ‘ruimte’ (realiteit).

In onze markteconomie vervullen publieke fondsen zoals het Mondriaan Fonds een essentiële rol bij het verschaffen van mogelijkheden die de markt vanuit economisch perspectief niet kan of wil bieden. Het Fonds beschikt over het potentieel waarbij ongekende veranderingen wel of niet tot stand komen.

Verloop van dit onderzoek:

Brief verstuurd aan directeur Birgit Donker: 04/10/2013

Telefonisch contact met Sarah Malko, directiesecretaris over het uitblijven van een reactie: 01/11/2013

Email van Sarah Malko, directiesecretaris met doorverwijzing naar projectmedewerker Arsine Nazarian die mij verder zal helpen met de boodschap dat het wel enige tijd zal kosten om aan mijn vraag tegemoet te komen: 01/11 /2013

01/11/2013 tot en met heden ben ik in afwachting van antwoord (Laatse update 31-10-2017).

Meer informatie volgt.

Wilt u op de hoogte blijven van mijn activiteiten? Dan kunt u zich hier abonneren op de nieuwsbrief.