menu | english

IN SEARCH OF NEW ALLIANCES™

22 januari t/m 4 maart 2012

Gerealiseerd in samenwerking met P.art of your life in Zwolle, curator Pim Trooster en de deelnemende kunstenaars; Sean Hannan, Isabelle Schiltz, Robbert Weide, Emile Zile, Marijke Uittenbroek en Hristina Tasheva.

"Voor een stabiele toekomst voor cultuur moeten we werken aan een situatie waarbij zij haar inkomsten breed weet te genereren: privaat geld, crowdsourcing, sponsoring door bedrijven enzovoorts" Uitspraak van Halbe Zijlstra als staatssecretaris van onderwijs en cultuur in Nederland, 2012.

Deze tekst inspireerde mij om een groepstentoonstelling samen te stellen waarbij de kunstenaars op een respectvolle manier een vergoeding krijgen voor hun inspanningen. Ik wilde zichtbaar maken dat marktpartijen ontoegankelijk zijn als het gaat om het mogelijk maken van kunst. Ik nodigde zes jonge kunstenaars uit die werken met verschillende media en zichzelf vaak als beeldend gereedschap inzetten bij hun werk. Kunstwerken die zich bezighouden met sociaal, politieke en economische onderwerpen. Bij de opening van de tentoonstelling heb ik de componist Merlijn Twaalfhoven uitgenodigd voor een kritische reflectie op de 'white cube', aanleiding hiervoor was zijn publicatie 'Kunst in de wereld'.

Om de gewenste voorwaarden voor de tentoonstelling te realiseren zocht ik contact met alle bedrijven rondom de tentoonstellingslocatie. Daar het kunstenaarsinitiatief zich op een bedrijventerrein bevindt bood dit mogelijk de basis voor een goed betaalde tentoonstelling of materialen.

De organisatie heeft geholpen bij het maken en verspreiden van meer dan 60 brieven naar deze omliggende bedrijven. De brieven waren allemaal getekend en genummerd in ORiGi 2copy/number series en voorzien van het beleefde toch dringende verzoek om hulp bij het realiseren van deze tentoonstelling.

Geen van deze brieven kwam terug of werd beantwoord. De kopieën zijn inclusief bedrijfsgegevens tentoongesteld in een strakke installatie als onderdeel van de groepstentoonstelling: In search of new alliances.

video | video | images | website