menu|eng

Basiskamp #EntreNous

Opening 1 sept. 2017 | helpt u mee?

Op dit moment wordt er gewerkt aan de realisatie van dit militaire kamp bij Frederiksoord in samenwerking met Stichting KIK (Kunst in Kolderveen), TAAK, de Maatschappij van Weldadigheid, Gemeente Westerveld, De Provincie Drenthe en het Ministerie van Defensie. Daarnaast roepen we mensen uit het bedrijfsleven op zich waar mogelijk aan te sluiten bij deze onconventionele samenwerking. Door infrastructuur beschikbaar te maken proberen we met dit project ruimte te bieden aan een horizontaal bevolkingsonderzoek naar de verzorgingsstaat.

De woorden Entre Nous komen uit het Frans, ze betekenen 'tussen ons' en verwijzen naar de titel van een oefening in het begin van mijn militaire diensttijd die moest leiden tot verbroedering onder de dienstplichtigen.

Basiskamp #EntreNous start vanuit het boeiende verleden van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit was een private organisatie die werd opgezet in 1818 door generaal Johannes van den Bosch. Dit utopische initiatief had als doel arme families te helpen door hen een woning en landbouwgrond te lenen. Dit gebeurde allemaal kort na de Napoleontische tijd. Vanuit heel Nederland werden mensen naar Drenthe gestuurd in de hoop daar een beter leven te vinden. Het experiment verloor draagvlak en stopte uiteindelijk maar wordt gezien als de bakermat van de hedendaagse verzorgingsstaat. Vandaag discussiëren politici dat ons huidige model ook niet langer betaalbaar is, behalve privatisering van onderdelen lijkt een duurzaam alternatief te ontbreken.

Basiskamp #EntreNous is een tijdelijk laboratorium, een proefkolonie waar de zoektocht naar alternatieven voor onze verzorgingsstaat centraal staat. Het moet functioneren als een humanitair militair basiskamp met een opbouwmissie. Voor de periode van een maand wonen in dit kamp (i.p.v. militairen) verschillende kunstenaars. Deze vakmensen verblijven vandaag vaak aan de rand van onze samenleving omdat er in de markt geen ruimte is voor hun expertise. Het is echter meer dan ooit noodzakelijk om hun potentieel te faciliteren en maatschappelijk in te zetten.

Deze bewoners van het kamp zullen door kunstinstellingen vanuit het gehele land worden voorgedragen, zoals in het verleden de paupers door afvaardigingen van 'De Maatschappij' werden geselecteerd alvorens te worden 'opgezonden'. Tijdens hun verblijf zijn ze afhankelijk van de lokale kennis en middelen. In dialoog met hun omgeving zoeken zij naar mogelijke alternatieven voor reŽle problemen uit de Gemeente Westerveld. Het is denkbaar dat deze voorstellen in een later stadium verder worden uitgewerkt.

Ook wordt er een attractief randprogramma georganiseerd waarbij multidisciplinaire sprekers worden uitgenodigd om tijdelijk in het kamp te verblijven. Zij delen hun kennis met publiek, geven lezingen en nemen deel aan debatten. Hiervoor werken we o.a. samen met Netwerk Democratie die zich inzet voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief kunnen bijdragen. Het Creative Care Lab van de Waag Society die invulling geeft aan de verantwoordelijkheid van kunstenaars en burgers ten opzichte van de grote en ingrijpende veranderingen in de zorg. In samenwerking met de militaire academie (de NLDA) zullen conflictstudies en humanitaire missies belicht worden. De verzorgingsstaat van morgen staat steeds centraal.

Basiskamp #EntreNous volgt het concept achter #theorganisation en is een experimentele en coöperatieve onderzoeksruimte die faciliterend wil zijn aan de samenleving. Het wil kennis zowel lokaal als nationaal ontsluiten en in dienst stellen van gemeenschappelijke doelen. De mate van haar succes is daarom afhankelijk van het enthousiasme van alle betrokkenen. Dit zijn namelijk de 'aandeelhouders' die het onderzoek mogelijk en de uitkomsten zichtbaar maken.

Wanneer u dit leest en enthousiast bent geworden neem dan gerust contact op. U kunt op verschillende manieren bijdragen, bijvoorbeeld door 'gewoon' te delen waar u heel erg goed in bent. Opgeven kan hier.

Voor meer informatie:

www.basiskamp-entrenous.nl

www.basiskamp-entrenous.tumblr.com

Dit project kwam onder de aandacht van de volgende pers: Noorderbreedte, De Star, RTV Meppel, De Westervelder, Steenwijkerland, De Stentor, Noorderbreedte, Drenthe Magazine, Da's Mooi, RTV Drenthe, KPN Verkenners, Dagblad van het Noorden, NRC.

Basiskamp #EntreNous wordt op dit moment financieel gesteund door: De Provincie Drenthe, Stichting DOEN, BPD Cultuurfonds, Mondriaan Fonds.

Mondriaan Fund

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van mijn activiteiten kunt u zich hier inschrijven voor mijn nieuwsbrief.

images |site|video |flyer

Hartelijke groet, Edwin Stolk.